جواب درس ۹ علوم پنجم ابتدایی؛ صفحه ۷۰، ۷۱، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸

جواب درس ۹ علوم پنجم ابتدایی ۷۰، ۷۱، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸

جواب فعالیت های درس نهم علوم پنجم دبستان

جواب درس ۹ علوم پنجم ابتدایی ۷۰، ۷۱، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸

جواب فعالیت های درس نهم علوم پنجم دبستان

در این بخش برای شما عزیزان جواب درس نهم علوم پنجم صفحه ۷۰، ۷۱، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸ را قرار داده ایم.
گام به گام علوم پنجم ابتدایی /

 

درس ۹:: کارها آسان می‌شود ۲ (سطح شیب‌دار، گوه، پیچ، قرقره و چرخ و محور)

جواب گفت‌وگو صفحه ۷۰ علوم پنجم ابتدایی

برای ساختن یک ساختمان از چه وسایل و ابزاری استفاده می‌شود؟
جواب: از ابزار و وسایل مختلفی مانند جرثقیل ، سطح شیب دار و انواع ماشین های ساده و پیچیده استفاده می شود

با استفاده از هر وسیله چه کاری انجام می‌گیرد؟
جواب: هر کدام به نوعی کارها را آسان می‌کنند و برای کارهایی مثل بلند کردن، کشیدن، حمل مصالح و… به ما کمک می کنند

جواب سوال صفحه ۷۰ علوم پنجم ابتدایی

جواب سوال صفحه ۷۰ علوم پنجم ابتدایی

یکی از کارگران یک فرغون پر از خاک را با استفاده از تختهای که در شکل میبینید، بالا میبرد. طرز قرار گرفتن تخته چگونه کار را برای او آسان میکند؟ 
جواب: سطح شیب دار کار را برای اون آسان میکند.

جواب کاوشگری صفحه ۷۱ علوم پنجم ابتدایی

استفاده از سطح شیب‌دار، نیروی لازم برای بالا بردن اجسام را کاهش می‌دهد یا افزایش؟ در این باره کاوش کنید. 
جواب: کاهش می‌دهد
۱- سطح شیب داری درست کنید.
۲- دو جلد کتاب یا دفتر را درون یک کیسه‌ی نایلونی قرار دهید و مانند شکل به هم ببندید. سپس کش را در محل نشان داده شده به نخ گره بزنید. 
۳- کتاب‌ها را با کش به آرامی تا ارتفاع معینی از سطح زمین بالا ببرید. طول کش را اندازه بگیرید و در جدول زیر بنویسید. 
۴- کتاب‌ها را پایین سطح شیب‌دار قرار دهید. با استفاده از کش آنها را به آرامی روی سطح شیب‌دار بالا ببرید. طول کش را اندازه بگیرید و در جدول زیر بنویسید. جواب کاوشگری صفحه ۷۱ علوم پنجم ابتدایی

۵- مرحله‌های ۳ و ۴ آزمایش را دو بار دیگر تکرار کنید و نتیجه‌ی مشاهده‌های خود را در جدول بنویسید.
۶- طول کش را در دو حالتِ حرکت با هم مقایسه کنید و به پرسش‌ها پاسخ دهید:
الف) در کدام حالت، طول کش کمتر است؟ 
جواب: روی سطح شیب‌دار
ب) در کدام حالت، نیروی بیشتری برای جابه‌جا کردن کتاب‌ها لازم است؟ 
جواب: در حالت عمودی
۷- پیش‌بینی کنید که اگر ارتفاع سطح شیب‌دار را تغییر دهیم، طول کش چه تغییری می‌کند.
جواب: بیش‌تر می‌شود

برای بررسیِ درستی پیش‌بینی خود، آزمایش بالا را با سطح شیب‌داری که در اختیار دارید، در ارتفاع‌های مختلف تکرار کنید و نتایج را در این جدول بنویسید.جواب کاوشگری صفحه ۷۱ علوم پنجم ابتدایی

از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ 
جواب: برای جابجا کردن در حالت عمود نیروی بیشتری لازم است بنابر این کش بیشتر کشیده می‌شود. هرچه ارتفاع سطح شیبدار کمتر باشد نیروی کمتری برای جابجایی لازم است و کش کمتر کشیده میشود.

جواب فکر کنید صفحه ۷۳ علوم پنجم ابتدایی

در هر تصویر، سطح شیب‌دار چگونه به آسان شدن کارها کمک می‌کند؟
جواب فکر کنید صفحه ۷۳ علوم پنجم ابتدایی

جواب فکر کنید صفحه ۷۳ علوم پنجم ابتدایی

چرا کف آشپزخانه و حمام و سطح خیابان‌ها را کمی شیب‌دار درست می‌کنند؟
جواب: چون در این مکان‌ها جمع شدن آب وجود دارد؛ و سطح شیب‌دار آب‌ها را به آرامی به سمتی که باید آب از آن جا خارج شود، هدایت می‌کند و به این ترتیب از جمع شدن آب و آب گرفتگی جلوگیری ‌می‌شود.

جواب سوال صفحه ۷۳ علوم پنجم ابتدایی

جواب سوال صفحه ۷۳ علوم پنجم ابتدایی

در ساختمان‌سازی از ابزارهایی مانند کلنگ (برای کندن زمین) و بیل (برای جابه‌جا کردن خاک) استفاده می‌شود. این ابزارها چگونه کارها را آسان می‌کنند؟
جواب: با قوی تر کردن نیرو و متمرکز کردن نیرو   بر یک نقطه و به دلیل تیز بودن سر آن باعث می شود تا کندن زمین با کلنگ راحت تر شود و بیل به دلیل تیز بودن  سر آن می توان خاک را به راحتی از روی زمین جمع کرد و جا به جا کرد.

جواب مقایسه کنید صفحه ۷۴ علوم پنجم ابتدایی

۱- یک سیب را بردارید و با کارد به آن نیرو وارد کنید تا بریده شود.
۲- یک سیب دیگر را بردارید و با دسته‌ی قاشق به آن نیرو وارد کنید تا بریده شود.
۳- بریدن سیب را در این دو حالت با هم مقایسه کنید و بگویید در کدام حالت سیب راحت‌تر و با نیروی کمتری بریده می‌شود.
جواب: با استفاده از کارد راحت‌تر و با نیروی کم‌تری سیب را می‌توان برید. چون لبه کارد تیزتر و نازک‌تر است و شبیه سطح شیب‌دار عمل می‌کند و کار را برای ما آسان می‌کند اما دسته قاشق این طور نیست.

جواب فکر کنید صفحه ۷۵ علوم پنجم ابتدایی

جواب فکر کنید صفحه ۷۵ علوم پنجم ابتدایی

به شکل زیر توجه کنید و توضیح دهید که با چه ابزاری می‌توان تنه‌ی ضخیم و مقاوم درختی را خرد کرد.
جواب: با تبر که یک گُوِه است میتوان تنه درخت ضخیم و مقاوم را خرد کرد.

جواب فعالیت صفحه ۷۶ علوم پنجم ابتدایی

جواب فعالیت صفحه ۷۶ علوم پنجم ابتداییالف) درِ یک بطری آب معدنی را که پیچ دارد، باز کنید و سپس آن را محکم ببندید.
ب) درِ یک بطری را که پیچ ندارد، باز کنید و سپس آن را محکم ببندید.
پ) دهانه‌ی بطری‌ها را مشاهده و با هم مقایسه کنید؛ چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟
جواب: در بطری آب معدنی از سطح شیب‌دار کوچکی ساخته شده و همان سطح شیب‌دار به صورت برعکس بر روی دهانه بطری نیز ساخته شده است و این باعث آسانی باز و بسته شدن در بطری می‌شود.
از این فعالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ 
جواب: شیب دار بودن اطراف در بطری باعث راحت تر شدن بسته شدن آن می شود.

جواب سوال صفحه ۷۶ علوم پنجم ابتدایی

 به نظر شما، آیا می‌توانیم بگوییم پیچ‌ها از سطح‌های شیب‌دار کوچکی درست شده‌اند؟
جواب: بله، پیچ ها دارای سطح های شیب دار کوچک و مارپیچی هستند که اجسام را به راحتی به هم وصل می‌کنند.

جواب فعالیت صفحه ۷۷ علوم پنجم ابتدایی

در گروه خود، قرقره‌ای درست کنید و با استفاده از آن، چند شیء را تا ارتفاع‌های گوناگون بالا ببرید. نتیجه‌ی فعالیت گروه خود را به کلاس گزارش دهید.
روش ساخت: قرقره خیاطی را از یک نی نوشابه عبور دهید. نی نقش محور را برای قرقره دارد و قرقره حول آن باید آزادانه بچرخد. نخی از میان نی عبور داده و انتهای دو سرنخ را به هم گره بزنید و از دستگیره در آویزان کنید. روی نی دو طرف قرقره را با خمیر بازی بچسبانید تا قرقره فقط در یک محدوده حرکت کند.
نتیجه: قر قره باعث می شود جهت نیرویی که ما وارد می کنیم تفییر کند

جواب سوال صفحه ۷۸ علوم پنجم ابتدایی

جواب سوال صفحه ۷۸ علوم پنجم ابتدایی

به نظر شما، چرخ و محور چه کاربردهای دیگری دارد؟ 
جواب: چرخ چاه، چمدان‌های چرخ‌دار، چرخ اتومبیل

جواب فعالیت صفحه ۷۸ علوم پنجم ابتدایی

در هر گروه، حداقل با سه ماشین ساده (قرقره، سطح شیب‌دار و …) وسیله‌ای بسازید و با آن وسیله کاری انجام دهید.
جواب: با استفاده از قرقره اجسام را به راحتی تا ارتفاع دلخواه بالا می‌بریم.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۹ علوم پنجم ابتدایی؛ صفحه ۷۰، ۷۱، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱۰ علوم کلاس پنجم و برای بخش قبلی از جواب درس هشتم علوم پنجم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.