جواب درس ۹ فارسی نهم؛ صفحه ۷۱، ۷۲، ۷۳

جواب درس ۹ فارسی نهم؛ صفحه ۷۱، ۷۲، ۷۳

خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس نهم فارسی نهم

جواب درس ۹ فارسی نهم؛ صفحه ۷۱، ۷۲، ۷۳

خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس نهم فارسی نهم

جواب فارسی نهم / درس ۹ :: راز موفقیت

جواب خودارزیابی صفحه ۷۱ فارسی نهم

۱- چرا هم‌کلاسی خواجه نصیر به او لقب «کوه آهن» داد؟
جواب: زیرا معتقد بود او خستگی نمی‌شناسد و با اینکه دوازده سال بیشتر نداشت نیمی از روز را در محضر یک استاد و نیمی دیگر را در محضر استاد دیگری می‌گذراند ولی آثار خستگی در چهره اش نمایان نمی‌شود.

۲- ویژگی‌های اخلاقی ابوریحان و خواجه نصیر را مقایسه کنید.
جواب: هر دو پشتکار و همت زیادی در فراگیری علم و دانش، داشتند هر دو پیگیر مسئله‌های علمی بودند؛ هر دو خواستار دانستن علم بودند تا خواندن آن، یاد گرفتن مشتاقانه مسائل علمی، یادگیری در همه حال و در همه وضعیت‌ها و همه شرایط.

۳- به نظر شما راز موفّقیّت، در زندگی امروز، چیست؟
جواب: داشتن همت و پشتکار، برنامه ریزی، تلاش و کوشش، تفکر و به کار بردن تجربیات دیگران.

جواب گفت‌وگو صفحه ۷۲ فارسی نهم

۱- خود را به جای خواجه نصیرالدّین توسی بگذارید و از زبان او علّت‌های موفّقیّتش را بیان کنید.
جواب: سلام، بچه‌ها می‌دونید چرا من موفق شدم:
به خاطر: استفاده از زمان مناسب دوران کودکی برای استفاده از محضر چند استاد معتبر و خوب، مطالعه و تحقیق و بحث و مناظره برای رسیدن به پاسخ دلخواه مناسب، آرامش یافتن هنگام درس خواندن و بحث کردن در مورد مسائل مهم، سرعت زیاد یادگیری‌هایم و استفاده کامل از زمان شبانه روزی برای مطالعه، خسته نشدن هنگام یادگیری و مطالعه و استفاده از استادان، داشتن پدری صبور و مهربان که قسمتی از بحث و گفت‌وگو را با او انجام می‌دادم، توجه به پیرامون خودم برای پی بردن به پدیده‌های طبیعی و آفریده‌ها برای رسیدن به خداشناسی و خودشناسی، هدفم از خواندن دانستن بود پس بسیار می‌خواندم و در گنجینه‌ام جای می‌دادم.

۲- داستان ابوریحان بیرونی را به صورت نمایش در کلاس اجرا کنید.
جواب: ابتدا تقسیم کار کنید و به هر کدام از دوستان و هم کلاسی‌هایتان یک نقش بدهید. سپس گفت‌وگوی شخص را به او گوشزد کنید چند بار تمرین کنید آن گاه نمایش را اجرا کنید.

جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۷۳ فارسی نهم

۱- نوع رابطه معنایی (ترادف، تضاد) کلمه‌های زیر را مشخّص کنید.

جاهل، دانا متضاد فراست، زیرکی مترادف
فروزان، بی‌فروغ متضاد بلند آوازه، گمنام متضاد
نقره فام، سیمگون مترادف بحث، گفت‌وگو مترادف

۲- مانند نمونه، جدول زیر را کامل کنید.

فعل زمان نوع شمار شخص بن
شنیدم گذشته ساده مفرد اول شخص شنید
میسازیم  حال مضارع اخباری  جمع اول شخص ساز
گفته اند ماضی نقلی جمع سوم شخص گفت
بپرسید مضارع التزامی جمع دوم شخص پرس
دارد می نویسد مضارع مستمر مفرد سوم شخص نویس

۳- جمله زیر با کدام قسمت درس، ارتباط معنایی بیشتری دارد؟ دلیل آن را بنویسید.
«انسانِ بلند همت تا پایه‌ای بلند به دست نیاورد، از پای طلب ننشیند». (کلیله و دمنه)
جواب: هرچه بیشتر می‌آموخت عشق و علاقه‌اش به دانش اندوزی بیشتر می‌شد. به تشنه‌ای می‌مانست که ساعت‌ها در بیابانی خشک و زیر نور خورشید فرزوان مانده است و سپس به آب می‌رسد ولی هرچه از آن می‌نوشد گویی تشنه‌تر می‌شود.

۴- آرایه‌های هر عبارت را مشخّص کنید.
الف) هر روز درخت وجود نصیرالدین، پر بارتر می‌شد.
تشبیه: درخت وجود
ب) همه یک صدا نام او را بر زبان می‌راندند.
کنایه: بر زبان راندن کنایه از مشهور شدن

جواب درس ۹ فارسی نهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.