جواب درس ۹ فارسی هشتم؛ صفحه ۷۳، ۷۴

جواب درس ۹ فارسی هشتم؛ صفحه ۷۳، ۷۴

گام به گام درس نهم فارسی هشتم ابتدایی

جواب درس ۹ فارسی هشتم؛ صفحه ۷۳، ۷۴

گام به گام درس نهم فارسی هشتم ابتدایی

جواب فارسی هشتم / درس ۹: نوجوان باهوش، آشپز زاده وزیر، گریه امیر

جواب خودارزیابی صفحه ۷۳ درس نهم فارسی هشتم

۱- پرسش‌های قائم مقام فراهانی برای آزمایش فرزندانش چه بود؟
جواب: این شعر از کیست؟
کاشف الکل که بود؟
۲- ویژگی‌های مشترک امیرکبیر و قائم مقام فراهانی چیست؟ 
جواب: هر دو به مقام صدراعظمی رسیدند.
آنان باهوش و ذکاوت بودند و با تلاش خود به دانش و مقام بالایی دست پیدا کردند.
همچنین آن ها توانستند با جهل موجود در جامعه مبارزه کنند.

۳- خدمات قائم مقام فراهانی و امیرکبیر به ایران چه بوده است؟ 
جواب: قائم مقام در عرصه‌های سیاسی خدمات بسیاری انجام داد. قراردادهای مهم و ارزشمندی را برای ایران بست. امیرکبیر برای اولین بار در ایران مدرسه‌ای به شکل امروزی به نام دارالفنون تاسیس کرد. روزنامه را انتشار داد. گروهی از دانشجویان را برای تحصیل به خارج اعزام کرد و جلوی ریخت و پاش‌های درباریان را گرفت و…

جواب گفت‌وگو صفحه ۷۳ درس نهم فارسی هشتم

۱- درباره یکی از شخصیت‌های معروف استان، شهر، روستا یا منطقه خود تحقیق کنید و نتیجه آن را در کلاس گزارش دهید.
بر عهده دانش آموز است.

۲- متن «آشپززاده وزیر» یا «نوجوان باهوش» را در کلاس نمایش دهید. 
بر عهده دانش آموز است.

جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۷۴ درس نهم فارسی هشتم

۱- واژه‌های مهمّ املایی را از متن درس بیابید و بنویسید. 
جواب: فرزندان حقیقی، مسئول، اطرافیان، صدای رسا، خطاب، واکسینه، از قضا، حاضر، طراوت، ماه صفر، قلک، ذهن، قلم و کاغذ، ظرف‌ها، هیاهوی کلاغ‌ها، فاصله، اسحاق، حکمت، استعداد بی‌نظیر، انیس و مونس، حفظ اشعار و مطالب، قائم مقام، معرفی

۲- در هر یک از جمله‌های زیر، صفت‌های بیانی را بیابید.
جواب: – زنان اندیشمند، در سربلندی ایران عزیز، نقش مؤثر داشته‌اند.
– من آینده‌ای درخشان برای این نوجوان می‌بینم.
– برگ‌های سبز، زیر نور گرم خورشید می‌درخشیدند.

۳- واژه‌های زیر را با صفت‌های بیانی مناسب، گسترش دهید.
نمونه: حرم حرم مطهّر
مطالب مطالب خواندنی
کاشفکاشف توانا
لهجه لهجه شیرین
دریادریای طوفانی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.