جواب درس ۹ فارسی هفتم؛ صفحه ۸۴, ۸۵

جواب درس ۹ فارسی هفتم؛ صفحه ۸۴, ۸۵

خودارزیابی فعالیت نوشتاری کارگروهی درس نهم فارسی هفتم

جواب درس ۹ فارسی هفتم؛ صفحه ۸۴, ۸۵

خودارزیابی فعالیت نوشتاری کارگروهی درس نهم فارسی هفتم

گام به گام فارسی هفتم / درس ۹ :: نصیحت امام، شوق خواندن

جواب خودارزیابی صفحه ۸۴ فارسی هفتم

۱- چرا دانش آموزان از نصیحت کردن امام خودداری کردند؟
جواب: زیرا معتقد بودند که امام خیلی بزرگوارند و از همه‌ی گناهان به دورند.

۲- چگونه می‌توان برای اسلام و جمهوری اسلامی و کشور مفید بود؟
جواب: با درس خواندن، عمل به وظایف انسانی و اسلامی، نیکو کردن اخلاق، اطاعت از پدر و مادر و احترام به معلم‌ها

۳- درباره عبارت «حرم، دل او را آرام می‌کرد و مدرسه، اندیشه‌اش را» توضیح دهید.
جواب: یعنی با رفتن به حرم و با راز و نیاز دلش آرام می‌شد و مدرسه که جای اندیشیدن است به او علم بیشتری یاد می‌دهد

جواب کار گروهی صفحه ۸۴ فارسی هفتم

۱- درباره یکی از بزرگان محلّه زندگی خودتان گفت‌وگو کنید.
جواب: جواب به عهده‌ی دانشآموز

۲- قسمت‌هایی از کتابی را که درباره زندگی یکی از دانشمندان یا شهیدان است، در کلاس بخوانید و درباره آن گفت‌وگو کنید.
جواب: یکی از کتابهای زیر را انتخاب کرده و درباره آن گفت و گو کنید.

جواب کار گروهی صفحه ۸۴ فارسی هفتم

جواب فعالیت نوشتاری صفحه ۸۵ فارسی هفتم

۱- در جمله‌های زیر مسند را مشخّص کرده، مُسند مناسب دیگری جایگزین آن کنید.
– علّامه جعفری کنجکاو بود. مسند (کنجکاو):
جواب: علامه جعفری فعال بود. علامه جعفری دقیق بود.
– او شیفته طبیعت است. مسند (شیفته):
جواب: او علاقه مند طبیعت است. او دوست دار طبیعت است.

۲- برای هریک از واژه‌های زیر دو کلمه هم خانواده بنویسید. جواب: 
درس: تدریس، مدرس، دروس، مدرسه
سعادت: سعید، مسعود
راضی: راضیه، مرضیه
طبیعت: طبیعی، طبع

۳- با حروف درهم ریخته زیر واژه‌هایی بنویسید که ارزش املایی داشته باشند و در متن درس به کار رفته باشند.
(ج – ح – م – ر – ه – ض – ی – ت)
ضریح، حرم، محضر، حجره، حضرت

۴- با توجّه به معنی، املای صحیح واژه را انتخاب کنید.
الف. نصیب – نسیب: قسمت
ب. گشت و گزار – گشت و گذار : گردش

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.