جواب درس ۹ قرآن ششم ؛ صفحه ۵۸ ، ۶۰

جواب درس ۹ قرآن ششم ؛ صفحه ۵۸ ، ۶۰

جواب تمرین های درس نهم قرآن ششم

جواب درس ۹ قرآن ششم ؛ صفحه ۵۸ ، ۶۰

جواب تمرین های درس نهم قرآن ششم

جواب قرآن ششم /  درس ۹ :: سوره واقعه، آب و آبادانی

جواب کار در کلاس صفحه ۵۸ قرآن ششم ابتدایی

تمرین اول: معنای این کلمات را روبه‌روی آنها بنویسید.
ماء: آب
نار: آتش
شَجَرَه: درخت
عَظیم: بزرگ

تمرین دوم: معنای صحیح را علامت بزنید.
جواب کار در کلاس صفحه ۵۸ قرآن ششم ابتدایی

تمرین سوم: این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه‌ی آنها را کامل کنید.

۱- اَفَلا یَتَدَبَّرونَ الْقُرآنَ 
پس …آیا… تدبیر و اندیشه نمی‌کنید در …قرآن…؟!

۲- ءاَنْتُمْ تَخْلُقونَه و اَمْ نَحْنُ الْخاِلقون
…آیا شما… آن را خلق می‌کنید یا …ما… خالق (آن) هستیم؟

۳- وَ اَیَّدَکُمْ بنَصِْره وَ رَزَقَکُمْ مِنَ الطَِّیّباتِ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرونَ 
و نیرومند کرد شما را با یاری خویش، و روزی داد به شما از غذاهای …پاک… تا شما …شکر کنید….

انس با قرآن صفحه ۵۸ قرآن ششم ابتدایی

انس با قرآن صفحه ۵۸ قرآن ششم ابتداییبا توجّه به عبارات قرآنی این جلسه، دو فایده از فواید «آب و آتش» را در زندگی انسان، بنویس.
آب:
برای نظافت، آشامیدن، غذا پختن
اتش: برای گرم شدن، غذا پختن، روشنایی

جواب پیام قرانی صفحه ۶۰ قرآن ششم

جواب پیام قرانی صفحه 60 قرآن ششم

درباره‌ی آداب تلاوت قرآن با دوستان خود گفت‌وگو کنید.
جواب: – به معنی فارسی قرآن توجه کنیم و آن را بخوانیم
– هنگام تلاوت قرآن صحبت نکنیم
– پاکیزه و با وضو باشیم
– معنای آیات را بخوانیم
– قبل از خواندن قرآن مسواک بزنیم
– لباس های تمیز بپوشیم
– وقتی با کسی حرف زدیم قرآن را ببندیم
– رو به قبله بنشینیم.

جواب پیام قرانی صفحه 60 قرآن ششم

انس با قرآن در خانه صفحه ۶۰ قرآن ششم ابتدایی

انس با قرآن در خانه صفحه ۶۰ قرآن ششم ابتدایی

پیام قرآنی این درس کدام‌یک از آداب خواندن قرآن را یادآوری می‌کند؟ دو مورد از این آداب را نام ببر. 
جواب: پاکیزه باشیم- وضو بگیریم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.