جواب فعالیت درس ۹ قرآن هفتم؛ صفحه ۸۴، ۸۶، ۸۷، ۹۰، ۹۱

جواب فعالیت درس ۹ قرآن هفتم؛ صفحه ۸۴، ۸۶، ۸۷، ۹۰، ۹۱

گام به گام درس نهم قرآن هفتم

جواب فعالیت درس ۹ قرآن هفتم؛ صفحه ۸۴، ۸۶، ۸۷، ۹۰، ۹۱

گام به گام درس نهم قرآن هفتم

گام به گام قرآن هفتم  / درس ۹ :: قرآن در نگاه دانشمندان

جواب صفحه ۸۴ قرآن هفتم

فعالیت
💠 آیه ۱۱۰ سوره کهف را همراه با رمزینه سریع پاسخ بخوانید و ترجمه این آیه را در بخش درک و فهم آیات این درس کامل کنید.
بر عهده دانش آموز!

تدبر
💠با توجه به آیه به سؤال زیر پاسخ دهید:
برای ملاقات با پروردگار، علاوه بر داشتن امید، چه چیزهای دیگری لازم است؟
عمل شایسته

حفظ
💠این آیه را از حفظ بخوانید.
بر عهده دانش آموز!

جواب صفحه ۸۶ قرآن هفتم

فعالیت اول
💠جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

انسان، کار، پرستش، وحی می‌شود، ملاقات

کلمه معنا کلمه معنا
۱- اَنَا من ۴- صالِح خوب، شایسته
۲- یوحی وحی می شود ۵- عِبادَه عبادت، پرستش
۳- لِقاء ملاقات، دیدار ۶- اِنَّما، اَنَّما  فقط

فعالیت دوم
💠 با دقت در محل درست و نادرست ترجمه کلمه «اِنَما» ترکیب‌ها و جمله های قرآنی زیر را به شکل صحیح ترجمه کنید.
اِنَما وَ لِیُکُمُ اللهُ:
ترجمه نادرست: فقط ولی شما خداست
ترجمه درست: ولی شما فقط خداست

۱- قُل اِنَمآ اَنَا بَشَرُ مِثلُکُم: بگو من فقط بشری مانند شما هستم.
۲- یوحیٰٓ اِلَیَ: وحی می‌شود به من
۳- اَنَمآ اِلٰهُکُم اِلٰهُ واحِدُ: همانا پروردگار شما، پروردگار یکتاست.
۴- لِقآءَ رَبِه: دیدار پروردگارش

جواب صفحه ۸۷ قرآن هفتم

فعالیت سوم
💠 الف)ترجمه آخرین آیه سوره کهف را کامل کنید.

۱- قُل اِنَمآ اَنَا بَشَرُ مِثلُکُم 
بگو به درستی که من بشری هستم مانند شما
۲- یوحیٰ اِلَیَ اَنَمآ اِلٰهُکُم اِلٓهُ واحِدُ
وحی می‌شود به من که همانا خدای شما خدایی یکتاست.
۳- فَمَنْ کَانَ یَرْجُوا لِقَاءَ رَبِهِ
پس هر کس که امید دارد دیدار پروردگارش را.
۴- فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا
پس باید انجام دهد کار نیکو را.
۵- وَ لَا یُشْرِکْ بِعِبَادَهِ رَبِهِ أَحَدًا
و شریک نگیرید برای خدا کسی را.

ب) آیه‌ای در صفحه ۳۰۷ قرآن کریم «راه مستقیم» را معرفی کرده است. این آیه را جست‌وجو، معنا و حفظ کنید. با دقت و تدبر در این آیه می‌توانید بگویید راه مستقیم چیست؟
جواب: راه راست ایمان آوردن به خدا و پرستش او و اطاعت از دستورات الهی است.

متن: إِنَ اللَهَ رَبِی وَرَبُکُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ
ترجمه: و معبود راستین همان خدای من و خدای شما است. او را بپرستید که راه راست همین است.

خانه های نورانی

💠الف) خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز درخانه یک صفحه از صفحات ۳۰۴ تا ۳۰۹ قرآن کریم را بخوانید.
بر عهده دانش آموز!
ج) از صفحه ۳۰۴ دو جمله یا ترکیب ساده قرآنی نوشته و معنا کنید.
۱- لَا یَسْتَطِیعُونَ: نمی‌توانستند.
۲- سَعْیُهُمْ: سعی‌شان
۳- نُنبَکُم: خبر دهیم.

جواب صفحه ۹۰ قرآن هفتم

فعالیت اول
💠 جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

قرارداد، آب، میان

کلمه معنا کلمه معنا
۱- بَین میان ۴- مَهد محل آرامش و آسایش
۲- هُما آن دو ۵- سُبُل راه ها، جمع سبیل
۳- جَعَلَ قرار داد ۶- ماء آب، باران

فعالیت دوم
💠این ترکیب‌ها را معنا کنید.

۱- بَینَهُما: میان آن دو
۲- اَلَذی جَعَلَ: کسی که قرار داد.
۳- فیها سُبُلًا: در آن راه‌هایی را

فعالیت سوم
💠 این ترکیب‌ها را مانند نمونه، کامل و معنا کنید.

لَـ (برای) + ـه‌و ⇦ لَه‌و: برای او، برایش
لَـ (برای) + هُم لَهُم: برای آنها، برایشان
لَـ (برای) + ها لَها: برای آن، برایش
لَـ (برای) + کُم ⇦ لَکُم: برای شما، برایتان

جواب صفحه ۹۱ قرآن هفتم

فعالیت چهارم
💠 الف) ترجمه این جمله های قرآنی را که در صفحات ۳۱۰ تا ۳۱۵ آمده است کامل کنید و شماره آیه مربوط را مقابل آن بنویسید.

۱- تَنزیلًا مِمَن خَلَقَ الاَرضَ وَ السَماواتِ العُلَی
(قرآن) نازل شده از کسی است که آفرید زمین و آسمان‌های بلند را.
۲- لَهو ما فِی السَماواتِ وَ ما فِی الاَرضِ وَ ما بَینَهُما
برای او (خدا) است هر آنچه در آسمان‌ها و هر آنچه در زمین و هر آنچه میان آن دو است.
۳- اَلَذی جَعَلَ لَکُمُ الاَرضَ مَهدًا
کسی که قرار داد برای شما زمین را محل آرامش و آسایش.
۴- وَ سَلَکَ لَکُم فیها سُبُلًا
و درست کرد برای شما در آن راه‌ها را.

💠 ب)از صفحه ۳۱۳ قرآن کریم یک پیام زیبا و کوتاه قرآنی درباره نماز جست‌وجو کرده و آن را همراه با معنا بنویسید. با دقت در این پیام بگویید که این کلام زیبا به چه سؤال مهمی درباره نماز پاسخ می‌دهد.

جواب: این پیام قرآنی به ما می‌آموزد که برای این که به یاد خدا باشیم باید نماز بخوانیم. نماز خواندن راه ارتباط و حرف زدن با خدا و به یاد او بودن است.

متن: وَ أَقِمِ الصَلَاهَ لِذِکْرِی
ترجمه: و نماز را به پا دار که به یاد من باشی.

خانه های نورانی

💠 ۱- خواندن روزانه قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات ۳۱۰ تا ۳۱۵ قرآن کریم را بخوانید.
بر عهده دانش آموز!

💠 ۲- از صفحه ۳۱۳ قرآن کریم دو ترکیب یا جمله ساده قرآنی نوشته و معنا کنید.
۱- وَنَذْکُرَکَ کَثِیراً: و تو را بسیار یاد کنیم.
۲- أَقِمِ الصَلَاهَ: نماز را به پا دار.
۳- وَاحْلُلْ عُقْدَهً مِنْ لِسَانِی: و بازدکن گره از زبانم را.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب فعالیت درس ۹ قرآن هفتم؛ صفحه ۸۴، ۸۶، ۸۷، ۹۰، ۹۱ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از درس ۱۰ قرآن هفتم و برای بخش قبلی از درس هشتم قرآن هفتم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.