جواب درس ۹ مطالعات سوم ابتدایی؛ صفحه ۳۳

جواب درس ۹ مطالعات سوم ابتدایی

گام به گام درس نهم مطالعات اجتماعی سوم دبستان

جواب درس ۹ مطالعات سوم ابتدایی

گام به گام درس نهم مطالعات اجتماعی سوم دبستان

گام به گام مطالعات سوم / درس نهم مطالعات اجتماعی سوم درباره قوانین مربوط به درون خانه است امروز برای شما جواب فعالیت صفحه ۲۴ درس نهم را قرار داده ایم.

درس ۹:: مقرّرات خانه‌ی ما

جواب هم‌فکری کنید و بگویید صفحه ۳۳ مطالعات سوم ابتدایی

١- مقرّرات خانواده‌ی خودتان را با هم‌کلاسی‌هایتان مقایسه کنید.
جواب: همه ی مقرراتی که در بالا گفته شد. بچّه‌ها سر ساعت ۱۰ می‌خوابند. صبحانه حتماً میل می‌شود. برای خوردن غذا منتظر اعضای خانواده می‌مانیم. هر کس اتاق و وسایل خود را مرتّب می‌کند. به یک‌دیگر احترام می‌گذاریم. تکالیف مدرسه را به موقع انجام می‌دهیم.

٢- کدام مقرّرات در خانواده‌ی همه‌ی شما مشترک است؟
جواب: همه ی مقرراتی که در بالا گفته شد.

٣- اگر اعضای خانواده، هر یک از این مقرّرات را رعایت نکنند، چه اتّفاقی می‌افتد؟ 
جواب: بی نظمی در خانواده ایجاد می شود. آرامش خانواده به هم می خورد.

۴- رعایت مقرّرات چه فایده‌ای دارد؟
جواب: کارها با نظم انجام می شود و از هرج و مرج جلوگیری می کند.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۹ مطالعات سوم ابتدایی؛ صفحه ۳۳ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱۰ مطالعات سوم و برای بخش قبلی از جواب درس ۸ مطالعات سوم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۹ مطالعات سوم با جواب نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.