جواب فعالیت های درس ۹ مطالعات نهم؛ صفحه ۵۶, ۵۷, ۵۹, ۶۰, ۶۱

جواب فعالیت های درس ۹ مطالعات نهم؛ صفحه ۵۶, ۵۷, ۵۹, ۶۰, ۶۱

گام به گام درس نهم مطالعات اجتماعی نهم

جواب فعالیت های درس ۹ مطالعات نهم؛ صفحه ۵۶, ۵۷, ۵۹, ۶۰, ۶۱

گام به گام درس نهم مطالعات اجتماعی نهم

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم / درس ۹ :: ایرانی متحد و یکپارچه

جواب فعالیت صفحه ۵۶ مطالعات اجتماعی نهم

۱- کاربرگه شماره (۷) را انجام دهید.
کلیک کنید: جواب کاربرگه ۷ مطالعات نهم

جواب فعالیت صفحه ۵۷ مطالعات اجتماعی نهم

۲- پس از مطالعه متن توضیح دهید که با تأسیس حکومت صفوی، چه تغییرات مهم سیاسی، اجتماعی و مذهبی در ایران ایجاد شد.
جواب: جنگ های داخلی از بین رفت ایران دارای حکومت قدرتمند مرکزی شد شهرها و روستاها آباد شدند صنعت رونق یافت اختلافات مذهبی از بین رفت و دارای یک مذهب رسمی شد.

جواب فعالیت صفحه ۵۹ مطالعات اجتماعی نهم

۳- الف) کدام شهرها پایتخت صفویان بودند؟ نام ببرید.
جواب:  تبریز، قزوین و اصفهان
ب) دلیل تغییر پایتخت صفویان را توضیح دهید.
جواب: پس از شکست جنگ چالدران تبریز همواره مورد حمله عثمانی ها بود به همین دلیل شاه طهماسب تصمیم گرفت پایتخت را به قزوین منتقل کند

۴- دلایل سیاسی و نظامی ضعف و فروپاشی حکومت صفوی چه بود؟
جواب: پس از شاه عباس نبود پادشاهان لایق و توانمند و اختلاف و کشمکش بین فرماندهان نظامی که باعث شد از انجام مسؤلیت ها باز بمانند.

جواب فعالیت صفحه ۶۰ مطالعات اجتماعی نهم

۵- الف) آثار و نتایج اقدام‌های اداری و نظامی شاه عباس اوّل را توضیح دهید. 
جواب: تقویت حکومت مرکزی – جلوگیری از شورش فرماندهان قزلباش ها – ایجاد امنیت در کشور

ب) کاربرگه شماره (۸) را انجام دهید.
کلیک کنید: جواب کاربرگه ۸ مطالعات نهم

جواب فعالیت صفحه ۶۱ مطالعات اجتماعی نهم

۶- انگیزه‌ها و هدف‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اروپاییان از ارتباط با ایران دوره صفوی را از متن درس استخراج و دسته بندی کنید.
سیاسی: دشمن مشترک به نام امپراتوری عثمانی
اقتصادی: تجارت و فروش تولیدات تجاری که پس از انقلاب صنعتی بیشتر شده بود.
فرهنگی: اشتیاق اروپاییان به جهانگردی و شناخت سرزمین‌های دیگر و تبلیغ دین مسیحت

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.