جواب فعالیت های درس ۹ مطالعات هشتم؛ صفحه ۴۹ ، ۵۰ ، ۵۲ ، ۵۴

جواب فعالیت های درس ۹ مطالعات هشتم؛ صفحه ۴۹ ، ۵۰ ، ۵۲ ، ۵۴

گام به گام درس نهم مطالعات اجتماعی هشتم

جواب فعالیت های درس ۹ مطالعات هشتم؛ صفحه ۴۹ ، ۵۰ ، ۵۲ ، ۵۴

گام به گام درس نهم مطالعات اجتماعی هشتم

گام به گام مطالعات اجتماعی هشتم / درس ۹: ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان

جواب فعالیت صفحه ۴۹ مطالعات اجتماعی هشتم

۱- کاربرگه شماره (۵) عصر جاهلیت را انجام دهید.
کلیک کنید: جواب کاربرگه ۵ مطالعات هشتم

جواب فعالیت صفحه ۵۰ مطالعات اجتماعی هشتم

۲- یکی از سوره‌های کوچک جزء سی‌ام قرآن که در نکوهش ابولهب نازل شده است را قرائت و ترجمه آن را بیان کنید. 
جواب: مَسَد (سوره ۱۱۱ قرآن)

۳- به نظر شما چه عواملی موجب دشمنی اشراف و بزرگان مکه با پیامبر می‌شد؟ فهرست کنید.
جواب: به خطر افتادن مقام و موقعیت اشراف مکه ، مخالفت اسلام با عقاید و افکار جاهلی ، به خطر افتادن موقعیت اقتصادی اشراف مکه، پیروی کورکورانه مشرکان از عقاید آباء و اجدادی

جواب فعالیت صفحه ۵۲ مطالعات اجتماعی هشتم

۴- درس را بخوانید و ۴ مورد از اقدامات مشرکان علیه پیامبر و مسلمانان را در مکه بیان کنید.
جواب: تحریم اقتصادی و اجتماعی مسلمانان
تهدید و آزار و اذیت پیامبر
آزار و شکنجه پیامبر و مسلمانان
بدترین دشنام ها و تهمت ها را به رسول خدا نسبت می دادند
مشرکان شنیدن قرآن را ممنوع کردند

۵- پرس‌وجو کنید سرانجامِ عهدنامه تحریم اقتصادی مشرکین چه بود؟
جواب: عهدنامه توسط موریانه از بین رفته بود و به جز نام خدا چیزی از آن باقی نمانده بود به همین دلیل عهدنامه باطل شد.

۶- با توجه به نمودار بالا، بگویید چه حوادثی زمینه‌ساز مهاجرت رسول خدا از مکه به مدینه شد؟
جواب: – آزار و اذیت و شکنجه و سرکوب مسلمانان
– تحریم اقتصادی و اجتماعی مسلمانان
– رحلت حضرت خدیجه و ابوطالب

۷- کدام یک از وقایعی که روی خط زمان مشاهده می‌کنید مبدأ تاریخ مسلمانان قرار گرفته است؟ هم اکنون از آن واقعه چند سال می‌گذرد؟
جواب: مهاجرت پیامبر از مکه به مدینه ؛ ۱۳۹۹ سال شمسی و ۱۴۴۲ سال قمری می گذرد.

جواب فعالیت صفحه ۵۴ مطالعات اجتماعی هشتم

۸- با مراجعه به قرآن کریم معنی آیه سوم سوره مائده را بنویسید و درباره رابطه آن با خطبه غدیر خم تحقیق کنید.
جواب: یکی از آثار مهمی که درباره واقعه غدیر خم تألیف شده است، دایرهالمعارف ۱۱ جلدی الغدیر است. مرحوم علامه امینی با چهل سال تلاش و مطالعه ده هزار جلد کتاب و سفر به کشورهای اسلامی و مطالعه کتابخانه‌ های آنها، گزارش‌ ها و روایات مربوط به واقعه غدیر را از منابع مختلف به ویژه منابع اهل سنت استخراج و گردآوری نموده است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.