جواب درس ۹ منطق دهم انسانی

جواب درس ۹ منطق دهم انسانی

جواب تمرین ها و فعالیت های درس نهم منطق دهم انسانی

جواب درس ۹ منطق دهم انسانی

جواب تمرین ها و فعالیت های درس نهم منطق دهم انسانی

گام به گام منطق دهم / جواب درس نهم منطق دهم انسانی | جواب فعالیت ها ، تمرین و فعالیت های صفحه ۸۶ , ۸۹ , ۹۶ , درس ۹ منطق دهم که در این بخش قرار دادیم
درس نهم: قضیه شرطی و قیاس استثنایی

جواب تمرین صفحه ۸۶ درس نهم منطق دهم

مقدم و تالی قضایای زیر را مشخص کنید:

🔹 اگر فردا امتحان داشته باشیم، نمیتوانیم امشب به مهمانی برویم.
مقدم:
اگر فردا امتحان داشته باشیم ، تالی: نمیتوانیم امشب به مهمانی برویم

🔹 با والیبال خداحافظی خواهم کرد؛ در صورتی که در بازی فردا برنده نشویم.
تالی:
با والیبال خداحافظی خواهم کرد ، مقدم: در صورتی که در بازی فردا برنده نشویم

🔹 تمرین ها را امشب مینویسم؛ اگر وقت پیدا کنم.
 تالی:
تمرینها را امشب مینویسم ، مقدم: اگر وقت پیدا کنم

جواب تمرین صفحه ۸۹ درس نهم منطق دهم

اقسام قضایای منفصل زیر را مشخص کنید:

*یا گروه خونی او ممکن است AB باشد یا O مثبت.
پاسخ:
مانعه الجمع

*یا این طرح سرانجام در مجلس تصویب میشود یا رد خواهد شد.
پاسخ:
حقیقی

*در این اتاق فقط ناصر و پرویز حضور داشتند؛ پس این گلدان را «یا ناصر شکسته است یا پرویز».
پاسخ:
مانعه الخلو

*یا برای استخدام، کارت پایان خدمت خود را ارائه کنید یا کارت معافیت دائم.
پاسخ:
حقیقی

*یا فردا سه شنبه است یا چهارشنبه.
پاسخ:
مانعه الجمع

جواب فعالیت تکمیلی صفحه ۹۶ درس نهم منطق دهم

🟠 ۱ هر یک از قضایای زیر از اقسام کدامیک از قضایای شرطی اند؟ نظر خود را توضیح دهید

الف) اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی برآورند غلامان او درخت از بیخ
پاسخ:
قضیه شرطی متصل اگر از باغ رعیت «مقدم» انگاه غلامان او «تالی»

ب) تلویزیون یا با کلید اصلی یا با کلید کنترل از راه دور روشن شده است.
پاسخ:
شرطی منفعل حقیقی: اگر تلویزیون با کلید اصلی روشن شود دیگر با کلید کنترل از راه دور روشن نشده است و برعکس نیز نمی شود که از هیچ راهی روشن نشده باشد

ج) من احتمالا یا نمره ۱۷ می گیرم یا ۱۸
پاسخ:
شرطی منفصل مانعه الجمع(غیر قابل جمع در صدق). هر دو نمره را که نمی توان در یک درس و یک امتحان گرفت.

د) حروف انگلیسی یا صدا دارند یا بیصدا.
پاسخ: شرطی منفعل حقیقی. حروف انگلیسی از این دو حالت خارج نیست.

ه) این پول کافی نیست. با آن فقط میتوانی یا خودکار بخری یا مداد.
پاسخ:
شرطی منفعل مانعه الجمع( غیر قابل جمع در صدق). با ان پول نمی شود هر دو را خرید.

و) در کارگاه ما برای شیرین کردن شیرینی ها فقط یا از شیره خرما استفاده میشود یا شیره انگور.
پاسخ:
شرطی منفعل مانعه الجمع(غیر قابل جمع در کذب) ممکن است در پخت شیرینی ها از هر دو شیره استفاده می شود.

ز) گر به صورت آدمی انسان بُدی  احمد و بو جهل خود یکسان بُدی
پاسخ:
شرطی متصل: اگر به صورت ادمی (مقدم) انگاه احمد و بوجهل (تالی)

🟠 ۲ مشخص کنید هریک از استدلال های زیر کدام قسم از قیاس استثنایی هستند. سپس اعتبار یا عدم اعتبار آنها را مشخص کنید:

الف) اگر سیگار بکشم، عمرم کوتاه خواهد شد. حال که سیگار نمی کشم، پس: عمری طولانی خواهم داشت.
پاسخ:
قیاس استثنایی اتصالی: نا معتبر است و در واقع مغالطه ی رفع مقدم است. اگر سیگار بکشم. اگر قلیان بکشم.اگر معتاد باشم.پس عمرم کوتاه خواهد شد.

ب) اگر او پلیس مخفی باشد، آنگاه اسلحه دارد. او اسلحه دارد. پس: او پلیس مخفی است.
پاسخ:
قیاس استثنایی اتصالی: نامعتبر است. مغالطه ی وضع تالی. اگر پلیس مخفی باشد. اگر دزد باشد پس: او اسلحه دارد

ج) اگر جاده بسته باشد، مسافران نمی آیند. مسافران می آیند. پس: جاده بسته نیست.

پاسخ: قیاس استثنایی اتصالی: معتبر- رفع تالی- معتبر

د) اگر جاده بسته باشد، مسافران نمی آیند. جاده بسته نیست. پس: مسافران می آیند.
پاسخ:
قیاس استثنایی اتصالی رفع مقدم- نامعتبر- مغالطه رفع مقدم

ه) اگر جاده بسته باشد، مسافران نمی آیند. مسافران نمی آیند. پس: جاده بسته است.
پاسخ:
قیاس استثنایی اتصالی- نامعتبر- مغالطه وضع عالی

🟠 ٣ نوع استدلال های زیر را تعیین کنید و در صورت معتبر بودن آنها، نتیجه را ذکر کنید.

الف) یا این قضیه موجبه است یا سالبه. این قضیه موجبه است. پس:
پاسخ:
سالبه نیست (قیاس استثنایی انفصالی حقیقی، معتبر)

ب) اگر امروز مدارس به علت آلودگی هوا تعطیل باشند، اخبار این مطلب را اعلام میکند. اخبار چنین مطلبی را اعلام نکرده است. پس:
پاسخ: امروز مدارس به علت الودگی هوا تعطیل نیستند (قیاس استثنایی اتصالی، رفع تالی، معتبر

ج) یا باید برای گرفتن نمره مستمر در کلاس فعال باشیم و یا تحقیق تحویل دهیم. زهرا در کلاس فعال نبود ولی نمره مستمرش را کامل گرفته است. پس:
پاسخ:
زهرا تحقیق تحویل داده است (قیاس استثنایی انفصالی مانعه الرفع (غیر قابل جمع در کذب))، معتبر

 د) تنها کسی که در اتاق کناری است یا بهرام است یا شهرام. بهرام در اتاق کنار است. پس
پاسخ:
شهرام در اتاق کناری است (قیاس استثنایی انفصالی مانعه الجمع (غیر قابل جمع در صدق))، معتبر

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۹ منطق دهم انسانی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱۰ منطق دهم و برای بخش قبلی از جواب درس هشتم منطق دهم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.