جواب درس ۹ هدیه ششم؛ صفحه ۵۶ ، ۵۷ ، ۵۸ ، ۵۹

گام به گام درس ۹ ششم؛ صفحه ۵۶ ، ۵۷ ، ۵۸ ، ۵۹

جواب درس نهم هدیه های آسمانی ششم

گام به گام درس ۹ ششم؛ صفحه ۵۶ ، ۵۷ ، ۵۸ ، ۵۹

جواب درس نهم هدیه هی آسمانی ششم

گام به گام هدیه ششم / درس ۹ :: جهان دیگر

جواب برایم بگو صفحه ۵۶ هدیه ها ششم

یک مهندس برای ساختن خانه، ابتدا باید نقشه‌ای طرّاحی کند؛ سپس با تهیه‌ی مواد و مصالح، خانه را بسازد. اگر این خانه خراب شود و آن مهندس بخواهد دوباره آن را مثل شکل قبلی بسازد، ساختن اوّلیه سخت‌تر است یا دوباره ساختن آن؟
جواب: ساختن اوّلیه سخت‌تر است زیرا در با ساختن دوباره تهیه نقشه و طراحی و مواد اولیه را راحت تر میتوان تهیه کرد

جواب ببین و بگو صفحه ۵۷ هدیه ها ششم

با توجّه به سخن:جواب ببین و بگو صفحه ۵۷ هدیه ها ششم
درباره‌ی تصاویر زیر با هم گفت‌وگو کنیدجواب ببین و بگو صفحه ۵۷ هدیه ها ششمجواب: این دو تصویر که بهار و پاییز را نشان می‌دهد بیانگر قدرت خداوند در مرگ و آفرینش انسان‌ها است.
مرگ پایان زندگی نیست و پس از مرگ به جهان دیگری پا می گذاریم که خیلی بزرگتر وشگفت انگیزتر از این جهان است زندگی اصلی ما در آن جهان خواهد بود

جواب ایستگاه فکر صفحه ۵۷ هدیه ها ششم

از آنچه در سال‌های گذشته خوانده‌اید، آیا داستانی را به خاطر می‌آورید که درباره‌ی زنده شدن مردگان در این دنیا باشد؟
جواب: بله، داستان عزیر که سوار بر الاغش به شهری زلزله می‌رسد و خوابش میبرد و با خود فکر می‌کند که چگونه خوابیده است، درحالی که صد سال به خواب رفته بود و الاغش هم مرده بود.
به امر خداوند الاغش زنده می‌شود. با خواندن این داستان متوجه می‌شویم خدا چگونه می تواند مرده ها را دوباره زنده کند و جان تازه ای به آن ها ببخشد

جواب بررسی کنید صفحه ۵۷ هدیه ها ششم

خدا در سوره‌ی حمد با چه نامی از قیامت یاد کرده است؟ این نام چه معنایی دارد؟ 
جواب: یوم الدین یعنی روز پاداش و کیفر

همخوانی کنیم صفحه ۵۸ هدیه ها ششم

با کمک دوستان خود، عنوان مناسبی برای این شعر انتخاب کنید.همخوانی کنیم صفحه ۵۷ هدیه ها ششمجواب: رستاخیز

جواب تدبر کنیم صفحه ۵۹ هدیه ها ششم

جواب تدبر کنیم صفحه ۵۹ هدیه ها ششم
قرآن، زندگی آخرت را برتر از زندگی دنیا می‌داند؛ زیرا:

۱- شگفت انگیزتر است.
۲- بهتر و پایدارتر است.
۳- شاهد هیچ ظلمی نخواهیم بود.

جواب گفت و گو کنید صفحه ۵۹ هدیه ها ششم

دانش‌آموزی که به خدا و جهان آخرت ایمان دارد در برخورد با هم کلاسی‌های خود چگونه رفتار می‌کند؟
جواب: سعی خواهد کرد که با همه خوش رفتار باشد و همواره در پی کمک به همکلاسی‌ها و انجام کارهای خوب خواهد بود و هیچ ‌گاه حقی از همکلاسی‌های خود ضایع نخواهد کرد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.