صفحه ۲۴ زبان انگلیسی دهم همراه با جواب و معنی

صفحه ۲۴ زبان انگلیسی دهم همراه با جواب و معنی

جواب صفحه 24 درس اول زبان دهم

صفحه ۲۴ زبان انگلیسی دهم همراه با جواب و معنی

جواب صفحه 24 درس اول زبان دهم

در بخش زیر برای شما عزیزان جواب و معنی صفحه ۲۴ از درس اول زبان انگلیسی دهم را آماده کرده ایم
در این قسمت شما میتوانید به پاسخ های این بخش از جواب درس ۱ زبان انگلیسی دهم دسترسی داشته باشید.جواب صفحه 24 درس اول انگلیسی دهم

معنی: فردا من به آفریقا سفر خواهم کرد. من به یک کشور گرم و خشک خواهم رفت. من در یک هتل نزدیک یک دریاچه اقامت خواهم کرد و افراد و حیوانات زیادی را خواهم دید. من در آنجا چیزهای زیادی یاد خواهم گرفت.

جواب صفحه 24 درس اول انگلیسی دهم

معنی: امروزه، بسیاری از مردم در حال مراقبت از طبیعت هستند. آنها توجه بیشتری به دنیای ما دارند. به طرز امیدوارانه ای، ما در آینده هیچ گیاه یا حیوانی را از دست نخواهیم داد و غذای کافی خواهیم داشت. حیوانات محیط زیست طبیعی خود را از دست نخواهند داد و بیشتر زندگی خواهند کرد. به این طریق ما زندگی شادی خواهیم داشت.