جواب صفحه ۱۰۰ و ۱۰۱ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۰۰ و ۱۰۱ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۱۰۰ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۰۰ و ۱۰۱ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۱۰۰ ریاضی ششم / جواب فصل ۵ ریاضی ششم ابتدایی /

لیلا در مورد شکل (۳) فکر کرد که دو تا ربع دایره می‌بیند   و مثل این است که آنها را روی هم گذاشته‌اند.   پس دو تا ربع دایره به اندازه‌ی یک   اضافه دارد. 

جواب کار در کلاس صفحه ۱۰۰ ریاضی ششم

الف) در شکل (۱) حدس می‌زنید قسمت رنگی چند برابر قسمت بی رنگ باشد؟ ۲ یا ۳ برابر
ب) در شکل (۲) نسبت مساحت قسمت رنگ شده به کلّ دایره چقدر است؟ جواب کار در کلاس صفحه ۱۰۰ ریاضی ششم
پ) مساحت قسمت رنگی هر شکل را پیدا کنید. آیا حدس شما صحیح بود؟
جواب کار در کلاس صفحه ۱۰۰ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۱۰۰ ریاضی ششم

۱- محیط و مساحت شکل‌های زیر را پیدا کنید.

جواب تمرین صفحه ۱۰۰ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۰۱ ریاضی ششم

۲- در منزل بگردید و وسایلی را که سطح دایره دارند پیدا کنید. ابتدا مساحت آنها را حدس بزنید، سپس اندازه بگیرید و جدول را کامل کنید. (عدد پی را ۳ در نظر بگیرید) جواب صفحه ۱۰۱ ریاضی ششم


۳- برای ساختن استوانه‌ی زیر چند سانتی مترمربّع کاغذ لازم است؟  جواب صفحه ۱۰۱ ریاضی ششمجواب صفحه ۱۰۱ ریاضی ششم


۴- ابتدا روش محاسبه‌ی مساحت قسمت‌های رنگ شده را توضیح دهید و سپس آن را به دست آورید. جواب صفحه ۱۰۱ ریاضی ششم

🔖 برای مشاهده صفحه بعدی روی لینک زیر کلیک کنید.

ریاضی ششم صفحه ۱۰۲
ریاضی ششم صفحه ۱۰۳
ریاضی ششم صفحه ۱۰۴ و ۱۰۵

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.