جواب فعالیت صفحه ۱۰۲ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب فعالیت صفحه ۱۰۲ فیزیک یازدهم ریاضی

فعالیت ۳-۷ صفحه ۱۰۲ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب فعالیت صفحه ۱۰۲ فیزیک یازدهم ریاضی

فعالیت ۳-۷ صفحه ۱۰۲ فیزیک یازدهم ریاضی / جواب فصل ۳ فیزیک یازدهم /

فعالیت ۳-۷ صفحه ۱۰۲ فیزیک یازدهم ریاضی

فعالیت ۳-۷ صفحه ۱۰۲ فیزیک یازدهم ریاضی

یک لوله آزمایش را تا نزدیکی لبه آن از الکل طبی (اتانول ۹۶ درجه) پر کنید. در لوله را ببندید و آن را به‌طور افقی قرار دهید. مطابق شکل، یک آهنربای نئودیمیم را بالای حباب هوای درون لوله بگیرد و به آرامی آهنربا را حرکت دهید. دلیل آنچه را مشاهده می‌کنید در گروه خود به گفت‌وگو بگذارید. 
جواب: چون مولکول‌های الکل خاصیت مغناطیسی دارند، دو قطبی‌های مغناطیسی آنها تحت تأثیر میدان مغناطیسی قوی آهنربای نئودیمیم قرار گرفته و با حرکت آهنربا، الکل و در نتیجه حباب هوای داخل لوله حرکت می‌کند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.