جواب پرسش صفحه ۱۰۳ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۱۰۳ فیزیک یازدهم ریاضی

پرسش ۳-۹ صفحه ۱۰۳ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۱۰۳ فیزیک یازدهم ریاضی

پرسش ۳-۹ صفحه ۱۰۳ فیزیک یازدهم ریاضی / جواب فصل ۳ فیزیک یازدهم /

پرسش ۳-۹ صفحه ۱۰۳ فیزیک یازدهم ریاضی

پرسش ۳-۹ صفحه ۱۰۳ فیزیک یازدهم ریاضی

دو میله فلزی بلند مطابق شکل زیر درون سیملوله‌ای که دور یک قوطی مقوایی پیچیده شده است قرار دارند. با بستن کلید و عبور جریان از این سیملوله، مشاهده می‌شود که دو میله از یکدیگر دور می‌شوند. وقتی کلید باز و جریان در مدار قطع می‌شود، میله‌ها به محل اولیه باز می‌گردند.
الف) چرا با عبور جریان از پیچه، میله‌ها از یکدیگر دور می‌شوند؟
جواب: زیرا هر دو میله به آهنربای تبدیل می شوند که قطب های هم نام آنها در نزدیکی یکدیگر قرار دارد و یکدیگر را دفع می کنند.

ب) با دلیل توضیح دهید میله‌های فلزی از نظر مغناطیسی در کدام دسته قرار می‌گیرند.
جواب: میله ها با وصل کلید سریعا به آهنربا تبدیل می شوند و با قطع کلید سریعا خاصیت مغناطیسی خود را از دست می دهند. بنابراین میله ها از جنس فرو مغناطس نرم هستند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.