جواب صفحه ۱۰۴ و ۱۰۵ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۰۴ و ۱۰۵ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۰۴ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۰۴ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۰۴ ریاضی ششم / جواب فصل ۵ ریاضی ششم ابتدایی /

جواب فعالیت صفحه ۱۰۴ ریاضی ششم

وقتی دو خط همدیگر را قطع می‌کنند چهار زاویه درست می‌شود. زاویه‌های زیر دو به دو متقابل به رأس هستند. در شکل زیر زاویه‌ی ۱ و ۲ و زاویه‌ی ۳ و ۴ با هم متقابل به رأس هستند.
۱- آیا زاویه‌های مشخّص شده‌ی زیر متقابل به رأس هستند؟ چرا؟جواب فعالیت صفحه ۱۰۴ ریاضی ششم


۲- زاویه‌هایی مثل زاویه‌های زیر را روی کاغذ شفّاف بکشید. حالا کاغذ شفّاف را آن قدر بچرخانید که ضلع‌های زاویه دوباره روی هم قرار بگیرد. آیا می‌توانیم بگوییم زاویه‌ی ۳ و ۴ با هم برابر است؟ بله چون دقیقا روی هم قرار گرفتند.
زاویه‌ی ۱ و ۲ چطور؟ بله مساوی هستند.جواب فعالیت صفحه ۱۰۴ ریاضی ششم


۳- در شکل‌های زیر کدام دو زاویه با هم برابرند؟
زاویه های چپ و راست با هم برابرند و همچنین زاویه های بالا و پایین با هم برابرندجواب فعالیت صفحه ۱۰۴ ریاضی ششم


۴- اگر زاویه‌ی (۱) پنجاه درجه باشد، زاویه‌ی (۲) چند درجه است؟ چرا؟ ۱۳۰ زیرا ˆ۲ مکمل ˆ۱ هست.
آیا می‌توان گفت زاویه‌ی (۳) مکمّل زاویه‌ی (۲) است؟ بله چون مجموع آن‌ها نیم صفحه است.
جواب فعالیت صفحه ۱۰۴ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۱۰۴ ریاضی ششم

اندازه‌ی زاویه‌های خواسته شده را پیدا کنید.

جواب کار در کلاس صفحه ۱۰۴ ریاضی ششم

۲- دایره‌ای بکشید و مانند شکل زیر، روی نقاط آن سوزن بزنید.
با کِش، شکل‌های داخل جدول را بسازید و تصویر آن را بکشید. از نقطه‌ی مرکز دایره هم استفاده کنید.
جواب کار در کلاس صفحه ۱۰۴ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۱۰۵ ریاضی ششم

۱-  فاصله‌ی نقطه‌ی (م) را از دو خطّ داده شده پیدا کنید. جواب تمرین صفحه ۱۰۵ ریاضی ششم


۲- در شکل‌های زیر عمود منصّف ضلع‌های قرمز رنگ را بکشید.
جواب تمرین صفحه ۱۰۵ ریاضی ششم


۳- زاویه‌های خواسته شده را پیدا کنید. راه حلّ خود را بنویسید. جواب تمرین صفحه ۱۰۵ ریاضی ششم


۴- مکمّل زاویه‌ی (۱) صد و پنجاه درجه است. زاویه‌ی (۲) چند درجه است؟
وقتی مکمل ۱۵۰ باشد ، زاویه یک ۳۰ درجه است ، زاویه ۱ و ۲ چون متقابل به راس هستند با هم برابرندجواب تمرین صفحه ۱۰۵ ریاضی ششم


۵- نسبت دو زاویه‌ی متمّم ۲ به ۳ است. هرکدام چند درجه است؟جواب تمرین صفحه ۱۰۵ ریاضی ششم۶-  نسبت متمّم زاویه‌ای به مکمّل آن ۲/۵ است. این زاویه چند درجه است؟جواب تمرین صفحه ۱۰۵ ریاضی ششم


۷- زاویه‌ی بین عقربه‌ی ساعت شمار و عقربه‌ی دقیقه شمار را در زمان‌های زیر پیدا کنید. جواب تمرین صفحه ۱۰۵ ریاضی ششم


۸- ده درصد دایره‌ی زیر آبی است. زاویه‌ی خواسته شده چند درجه است؟ جواب تمرین صفحه ۱۰۵ ریاضی ششم
۶۰ درصد دایره را زرد کنید. این زاویه چند درجه است؟ جواب تمرین صفحه ۱۰۵ ریاضی ششم

۷۵ درصد دایره چه زاویه‌ای را نشان می‌دهد؟جواب تمرین صفحه ۱۰۵ ریاضی ششم

اگر شعاع دایره ١٠ سانتی‌متر باشد، این مقدار چه مساحتی دارد؟ جواب تمرین صفحه ۱۰۵ ریاضی ششم


🔖 برای مشاهده صفحه بعدی روی لینک زیر کلیک کنید.

ریاضی ششم صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.