جواب صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه 106 و 107 و 108 ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه 106 و 107 و 108 ریاضی ششم  / جواب فصل ۵ ریاضی ششم ابتدایی /

جواب فرهنگ نوشتن صفحه ۱۰۶ ریاضی ششم

۱- مراحل ساخت یک مکعّب مستطیل را بنویسید.
۶ تا مستطیل را که ۲ به ۲ با هم برابر هستند را به هم می‌چسبانیم.

۲- چگونه می‌توانیم اندازه‌ای را دقیق‌تر بیان کنیم؟
با استفاده از واحد اندازه‌گیری کوچک‌تر

۳- آیا دقّت در اندازه‌گیری همیشه مطلوب و یا مقرون به صرفه است؟
خیر در اندازه‌گیری اشیای ارزشمند، دقت اندازه‌گیری مهم است ولی در مواردی مثل اندازه‌گیری جرم آهن، مصالح ساختمانی و … کمتر اهمیت دارد.

۴- مراحل پیدا کردن فاصله‌ی یک نقطه از خط را بنویسید.
با استفاده از گونیا از نقطه عمودی بر خط رسم می‌کنیم و سپس با خط کش طول این عمود را اندازه می‌گیریم.

جواب تمرین صفحه ۱۰۶ ریاضی ششم

۱- مهرداد گفت: اندازه‌ی (ارتفاع / حجم / مساحت قاعده) پاکت شیر (۶۰سانتی‌متر مربع / ۲۵سانت/  ۱ لیتر )، است.
با توجّه به تصویر در جای خالی سه نوع جواب متفاوت بنویسید.

جواب تمرین صفحه ۱۰۶ ریاضی ششم


۲- برای هریک از اندازه‌های زیر مثال‌های واقعی پیدا کنید.
جواب تمرین صفحه ۱۰۶ ریاضی ششم


۳- واحدها را به یکدیگر تبدیل کنید.جواب تمرین صفحه ۱۰۶ ریاضی ششم

🔹 ۱/۷ مترمکعّب = ۱۷۰۰ دسی مترمکعّب
🔹 ۳۰۰۰۰ سانتی مترمربّع = ۳ مترمربع
🔹 ۴ مترمکعّب= ۴۰۰۰۰۰۰ سانتی مترمکعّب


۴- بخشی از گسترده‌ی مکعّب مستطیلی به ارتفاع ۵ واحد کشیده شده است. گسترده را کامل کنید. سطح گسترده و حجم مکعّب مستطیل را به دست آورید.جواب تمرین صفحه ۱۰۶ ریاضی ششم


۵- اگر بخواهیم یک جعبه‌ی مقوّایی به شکل زیر بسازیم چقدر مقوّا نیاز داریم؟جواب تمرین صفحه ۱۰۶ ریاضی ششم


۶- در جاهای خالی یکی ازعددهای ۴ و ۸ و ۱۲ و ۱۶ را بگذارید.
جواب تمرین صفحه ۱۰۶ ریاضی ششم


۷- زاویه‌های خواسته شده چند درجه است؟ جواب تمرین صفحه ۱۰۶ ریاضی ششم

جواب معمّا و سرگرمی صفحه ۱۰۸ ریاضی ششم

قطعه‌ها را مانند شکل (۱) ببرید و سپس مانند شکل (۲) در کنار هم قرار دهید.
آیا مساحت این دو شکل هم اندازه است؟ بله
مربّع سیاه چگونه اضافه شد؟
خطای دید – از هر شکل یک بخش خیلی کم را حذف کردیم مانند محل برخورد بالای شکل سبز و نارنجی ؛ اگر این قسمت های حذف شده را با هم جمع کنیم مربع سیاه اضافه میشود.جواب معمّا و سرگرمی صفحه ۱۰۸ ریاضی ششم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.