جواب صفحه ۱۱ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۱ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 11

جواب صفحه ۱۱ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 11 / جواب درس ۱ ریاضی دوم  /

جواب فعالیت صفحه ۱۱ ریاضی دوم دبستان

۱- این فعّالیت را به‌صورت دو نفره انجام دهید. ۷ مهره (یا هر چیز دیگر) را روی میز بگذارید. یک نفر تعدادی از آن‌ها را در دست بگیرد. نفر دوم با توجّه به تعدادی که روی میز باقی مانده، تعداد مهره‌هایی را که نفر اوّل برداشته است، پیدا کند. همین فعّالیت را برای ۸ و ۹ و ۱۰ مهره تکرار کنید.
بر عهده دانش آموزان است !

۲- در کلاس اوّل شمارش ۵ تا ۵ تا و ۱۰ تا ۱۰ تا را یاد گرفته‌اید. حالا الگوها را ادامه دهید.

۵ , ۱۰ , ۱۵ , ۲۰ , ۲۵ , ۳۰ , ۳۵ , ۴۰ , ۴۵ , ۵۰ , ۵۵ , ۶۰
۱۰ , ۲۰ , ۳۰ , ۴۰ , ۵۰ , ۶۰ , ۷۰ , ۸۰ , ۹۰

جواب کار در کلاس صفحه ۱۱ ریاضی دوم دبستان

حاصل جمع‌ها را به دست آورید.

۱۰+۲۰+۵= …۲۵…
۵+۵+۲۰+۳۰= …۶۰…
۱۰+۵+۲۰+۵+۳= …۴۳…
۲+۵+۲۰+۱۰+۵= …۴۲…
۴۰+۵+۱۰+۵+۵= …۶۵…
۳+۴+۱۰+۲۰+۵+۵= …۴۷…
۱۰+۵+۲۰+۵+۳۰+۵= …۷۵…

جواب حدس بزن صفحه ۱۱ ریاضی دوم دبستان

ساعت از چند گذشته است؟جواب حدس بزن صفحه 11 ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.