جواب آزمایش صفحه ۱۱۰ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب آزمایش صفحه ۱۱۰ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب آزمایش ۴-۱ صفحه ۱۱۰ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب آزمایش صفحه ۱۱۰ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب آزمایش ۴-۱ صفحه ۱۱۰ فیزیک یازدهم ریاضی / جواب فصل ۴ فیزیک یازدهم /

جواب آزمایش ۴-۱ صفحه ۱۱۰ فیزیک یازدهم ریاضی

هدف: بررسی پدید القای الکترومغناطیسی
وسیله‌های مورد نیاز: گالوانومتر، آهنربای میله‌ای، سیملوله یا پیچه و سیم رابط جواب آزمایش 4-1 صفحه 110 فیزیک یازدهم ریاضی

شرح آزمایش:
دو سر سیملوله را به گالوانومتر ببندید.
یکی از قطب‌های آهنربا را وارد سیملوله کنید (شکل روبه رو). مشاهدات خود را هنگام انجام این کار، یادداشت کنید.
جواب: عقربه گالوانومتر به یک سمت (مثلا سمت راست) منحرف میشود.

اکنون آهنربا را از سیملوله خارج کنید. مشاهدات خود را هنگام انجام این کار، دوباره یادداشت کنید.
جواب: عقربه گالوانومتر به سمت مخالف ( مثلا سمت چپ) منحرف میشود.

مراحل بالا را برای قطب دیگر آهنربا تکرار کنید.
جواب: عقربه گالوانومتر به سمت مخالف حالت اول ( مثلا سمت چپ) منحرف میشود و بعد به سمت مخالف ( مثلا سمت راست) منحرف میشود.
آزمایش را در حالی انجام دهید که آهنربا ثابت باشد و سیملوله به آن نزدیک یا از آن دور شود. آیا نتیجهٔ آزمایش تغییری می‌کند؟ توضیح دهید
جواب:
 خیر، در این حالت نیز عقربه گالوانومتر منحرف خواهد شد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.