جواب صفحه ۱۱۷ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۱۷ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 117

جواب صفحه ۱۱۷ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 117 / جواب درس ۷ ریاضی دوم /

جواب حل مسئله‌ی صفحه ۱۱۷ ریاضی دوم دبستان

۱- آیا تعداد گوشه‌های یک ۱۰۰ ضلعی بیشتر از تعداد گوشه‌های یک ۹۹ ضلعی است؟ بله
به جای پاسخ دادن به این سؤال می‌توانید سه ضلعی، ۴ ضلعی و ۵ ضلعی را بررسی کنید.

جواب حل مسئله‌ی صفحه ۱۱۷ ریاضی دوم دبستان

با توجّه به شکل‌های بالا آیا می‌توان گفت هر چه تعداد ضلع‌ها بیشتر شود، تعداد گوشه‌ها هم بیشتر می‌شود؟ بله
با توجّه به سؤال بالا آیا لازم است یک ۱۰۰ ضلعی یا ۹۹ ضلعی رسم کنید؟ خیر چون متوجه شدیم تعداد گوشه های ۱۰۰ ضلعی بیشتر از تعداد گوشه های ۹۹ ضلعی است.

جواب کامل کن صفحه ۱۱۷ ریاضی دوم دبستان

جواب حل مسئله‌ی صفحه ۱۱۷ ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.