جواب صفحه ۱۱۸ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۱۸ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 118

جواب صفحه ۱۱۸ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 118 / جواب درس ۷ ریاضی دوم /

جواب فعالیت صفحه ۱۱۸ ریاضی دوم دبستان

۱- یک کیسه بردارید. داخل آن ۵ مهره‌ی قرمز و یک مهره‌ی سفید قرار دهید.
الف) اگر بدون نگاه کردن به داخل کیسه، یک مهره دربیاوریم، آیا می‌توان رنگ مهره را قبل از بازکردن دست گفت؟ چرا؟
خیر زیرا ممکن است قرمز یا سفید باشد 

ب) این مهره ممکن است چه رنگی باشد؟
مهره قرمز ، زیرا تعداد آنها بیشتر است.
ج) فکر می‌کنید کدام رنگ شانس بیشتری دارد؟ چرا؟
مهره قرمز

۲- همین کار را ۵ بار انجام دهید و جدول زیر را کامل کنید. هر بار یک مهره درآورید و رنگ آن را با علامت × مشخّص کنید و دوباره مهره را داخل کیسه قرار دهید. جواب فعالیت صفحه ۱۱۸ ریاضی دوم دبستان

۳- جدول خود را با جدول دوست خود مقایسه کنید. آیا جدول‌ها مثل هم هستند؟
 خیر

۴- اگر یک بار دیگر آزمایش را انجام دهید، آیا جدولی مثل جدول بالا به دست می‌آید؟
 خیر 
این آزمایش را دوباره تکرار و جدول را کامل کنید.جواب فعالیت صفحه ۱۱۸ ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.