جواب صفحه ۱۱۹ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۱۹ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 119

جواب صفحه ۱۱۹ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 119 / جواب درس ۷ ریاضی دوم /

جواب کار در کلاس صفحه ۱۱۹ ریاضی دوم دبستان

۱- در داخل کیسه ۴ مهره‌ی قرمز و ۲ مهره‌ی سفید و ۱ مهره‌ی آبی قرار دهید. اگر بدون نگاه کردن در داخل کیسه یک مهره در بیاورید، فکر می‌کنید چه رنگی باشد؟ 
معلوم نیست اما چون مهره های قرمز بیشتر است احتمال بیرون آمدن مهره قرمز بیشتر از سفید است.

اگر ۱۵ دفعه این آزمایش را انجام دهیم و جدول را کامل کنیم، فکر می‌کنید کدام رنگ بیشتر علامت می‌خورد؟ چرا؟ 
امکان دارد قرمز سفید یا آبی باشد. چون تعداد قرمزها بیشتر است پس احتمال اینکه مهره قرمز باشد بیشتر است.

آزمایش را ۱۵ بار انجام دهید و جدول زیر را کامل کنید. آیا پاسخ‌های شما درست بود؟
بله

۲- در داخل کیسه ۵ مهره‌ی قرمز و ۵ مهره‌ی آبی انداخته‌ایم. اگر از داخل کیسه بدون نگاه کردن یک مهره بیرون بیاوریم، شانس کدام رنگ بیشتر است؟ چرا؟
هر دو رنگ شانس برابر دارند چون تعداد آن ها مساوی است.

جواب خلاق باش صفحه ۱۱۹ ریاضی دوم دبستان

کدام یک از پرچم‌های زیر به قسمت‌های مساوی تقسیم شده است؟
پرچم سوریهجواب خلاق باش صفحه ۱۱۹ ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.