جواب صفحه ۱۲ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۲ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 12

جواب صفحه ۱۲ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 12 / جواب درس ۱ ریاضی دوم  /

جواب تمرین صفحه ۱۲ ریاضی دوم دبستان

۱- با استفاده از دو مداد رنگی آبی و سبز، مربّع‌ها را به روش‌های مختلف رنگ کنید و مانند نمونه جمع بنویسید.جواب تمرین صفحه 12 ریاضی دوم دبستان

۲- با استفاده از ۳ مداد رنگی مختلف مربّع‌ها را رنگ و جمع مربوطه را کامل کنید.جواب تمرین صفحه 12 ریاضی دوم دبستان

۳- حاصل هر عبارت را با استفاده از محور پیدا کنید.حاصل هر عبارت را با استفاده از محور پیدا کنید.

جواب خلاق باش صفحه ۱۲ ریاضی دوم دبستان

مانند نمونه با استفاده از شابلون ۴ مثلث کنار هم رسم کنید.
جواب: همانند نمونه شکل را رسم کنید
چند شکل مختلف دیگر به این ترتیب می‌توان ساخت؟
جواب: سه روش دیگر

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.