جواب تمرین صفحه ۱۲۲ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۱۲۲ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب تمرین ۴-۴ صفحه ۱۲۲ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۱۲۲ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب تمرین ۴-۴ صفحه ۱۲۲ فیزیک یازدهم ریاضی / جواب فصل ۴ فیزیک یازدهم /

جواب تمرین ۴-۴ صفحه ۱۲۲ فیزیک یازدهم ریاضی

سیملولهٔ آرمانی بدون هسته‌ای به طول ۲۲cmو با حلقه‌هایی به مساحت ۰/۴۴cm۲، شامل N=۲۰۰۰حلقهٔ نزدیک به هم است و جریان ۱/۷A از آن می‌گذرد. ضریب القاوری و انرژی ذخیره شده در سیملوله را حساب کنید.

جواب تمرین ۴-۴ صفحه ۱۲۲ فیزیک یازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.