جواب فعالیت صفحه ۱۲۶ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب فعالیت صفحه ۱۲۶ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۴-۱ صفحه ۱۲۶ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۱۲۶ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۴-۱ صفحه ۱۲۶ فیزیک یازدهم ریاضی / جواب فصل ۴ فیزیک یازدهم /

جواب فعالیت ۴-۱ صفحه ۱۲۶ فیزیک یازدهم ریاضی

در فصل ۲ دیدیم که دیود جریان را در یک جهت از خود عبور می‌دهد و در جهت دیگر مانع عبور جریان می‌شود. به همین دلیل آن را یکسوکنندهٔ جریان می‌نامند. نمودار شکل ب، تغییرات جریان برحسب زمان را برای مدار شکل الف نشان می‌دهد. پس از گفت‌و‌گو در گروه خود، نمودار تغییرات جریان برحسب زمان را برای مدار شکل پ رسم کنید.

جواب فعالیت ۴-۱ صفحه ۱۲۶ فیزیک یازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.