جواب تمرین صفحه ۱۲۷ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۱۲۷ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب تمرین ۴-۶ صفحه ۱۲۷ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۱۲۷ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب تمرین ۴-۶ صفحه ۱۲۷ فیزیک یازدهم ریاضی / جواب فصل ۴ فیزیک یازدهم /

جواب تمرین ۴-۶ صفحه ۱۲۷ فیزیک یازدهم ریاضی

برخی از وسیله‌های برقی، مانند حشره‌کش برقی، برای کار کردن نیاز به ولتاژهای بالا از مرتبهٔ چند هزار ولت دارند. شکل زیر مبدلی را نشان می‌دهد که ولتاژ لازم را برای کار یک دستگاه حشره‌کش برقی فراهم می‌کند. اگر تعداد دور اولیهٔ مبدل N۱=۵۴ و تعداد دور ثانویه N۲=۹۰۰ باشد، مبدل چه ولتاژی را برای کار کردن دستگاه حشره‌کش تأمین می‌کند؟جواب تمرین ۴-۶ صفحه ۱۲۷ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب تمرین ۴-۶ صفحه ۱۲۷ فیزیک یازدهم ریاضی

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.