جواب صفحه ۱۲۸ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۲۸ ریاضی دوم ابتدایی

جواب فعالیت صفحه ۱۲۸ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۲۸ ریاضی دوم ابتدایی

جواب فعالیت صفحه ۱۲۸ ریاضی دوم ابتدایی / جواب درس ۸ ریاضی دوم /

جواب فعالیت صفحه ۱۲۸ ریاضی دوم ابتدایی

۱- هر کدام از دانش آموزان کلاس شما در یکی از فصل‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان به دنیا آمده است. آموزگار از هر دانش آموز سؤال می‌کند که در چه فصلی به دنیا آمده است، شما با رسم چوب خط و نوشتن تعداد، جدول را کامل کنید.

جواب فعالیت صفحه ۱۲۸ ریاضی دوم ابتدایی

در چه فصلی از سال تعداد بیشتری از دانش آموزان به دنیا آمده‌اند؟ زمستان ۱۰ نفر
در چه فصلی از سال تعداد کمتری از دانش آموزان به دنیا آمده‌اند؟ بهار ۵ نفر


۲- یک چرخنده مثل شکل زیر درست کنید.
آن را بچرخانید. پس از ایستادن، عقربه روی کدام رنگ قرار دارد؟ در محلّ مربوط به آن رنگ یک چوب خط بکشید. این آزمایش را ۱۰ مرتبه انجام دهید و جدول را کامل کنید.جواب فعالیت صفحه ۱۲۸ ریاضی دوم ابتدایی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.