جواب صفحه ۱۲۹ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۲۹ ریاضی دوم ابتدایی

جواب کار در کلاس صفحه ۱۲۹ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۲۹ ریاضی دوم ابتدایی

جواب کار در کلاس صفحه ۱۲۹ ریاضی دوم ابتدایی / جواب درس ۸ ریاضی دوم /

جواب کار در کلاس صفحه ۱۲۹ ریاضی دوم ابتدایی

۱- ستاره در هر روز برای هر کار خوبی که می‌کرد، یک چوب خط جلوی آن روز رسم می‌کرد. کارهای خوب ستاره در یک هفته به صورت جدول زیر درآمده است. جدول را کامل کنید.جواب کار در کلاس صفحه ۱۲۹ ریاضی دوم ابتدایی


۲- رضا مقدار زمان انجام تکالیف و مطالعه‌ی خود را در یک هفته نوشته است. مقدار انجام تکالیف بیشتر از نیم ساعت را یک ساعت کامل در نظر می‌گرفت و اگر زمان کمتر از نیم ساعت می‌شد، آن مقدار را حذف می‌کرد. جدول او به‌صورت زیر درآمده است.جواب کار در کلاس صفحه ۱۲۹ ریاضی دوم ابتدایی– در کدام روز بیشترین مقدار کار را انجام داده است؟ جمعه
– در کدام روز کمترین مقدار کار را انجام داده است؟ سه‌شنبه
– در این هفته چند ساعت کار کرده است؟ ۱۸ ساعت

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.