جواب صفحه ۱۳۰ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۳۰ ریاضی دوم ابتدایی

جواب تمرین صفحه ۱۳۰ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۳۰ ریاضی دوم ابتدایی

جواب تمرین صفحه ۱۳۰ ریاضی دوم ابتدایی / جواب درس ۸ ریاضی دوم /

جواب تمرین صفحه ۱۳۰ ریاضی دوم ابتدایی

۱- برای انتخاب نماینده‌ی دانش آموزان کلاس از بین ۳ دانش آموز به نام‌های زهرا، فاطمه و مریم یک نفر باید انتخاب می‌شد. رأی‌های دانش آموزان در زیر نوشته شده است. با رسم چوب خط تعداد رأی هرکس را پیدا کنید. (بهتر است یک نفر نام‌ها را بخواند و نفر دیگر چوب خط رسم کند)
مریم- فاطمه- فاطمه- فاطمه – زهرا- فاطمه – مریم- زهرا – زهرا- فاطمه- مریم- مریم – فاطمه- زهرا- مریم- مریم فاطمه- فاطمه- مریم – زهرا- زهرا- زهرا -فاطمه -فاطمه – فاطمه- مریم- مریم- فاطمه- فاطمه- زهرا جواب تمرین صفحه ۱۳۰ ریاضی دوم ابتداییچه کسی بیشترین رأی را آورده است؟ فاطمه
چند نفر در این کلاس رأی داده‌اند؟ ۳۰=۹+۱۳+۸


۲- کتاب‌های یک کتاب خانه در شکل زیر نشان داده شده است. رنگ زرد نشان دهنده‌ی کتاب‌های داستانی، رنگ سبز کتاب‌های مذهبی و رنگ آبی کتاب‌های علمی است. تعداد کتاب‌های هر موضوع را سرشماری کنید.جواب تمرین صفحه ۱۳۰ ریاضی دوم ابتدایی

– تعداد کتاب‌های چه موضوعی بیشتر از بقیّه است؟ علمی
– کدام موضوع کتاب‌های کمتری دارد؟ داستانی
– تعداد کتاب‌های داستانی و مذهبی روی هم چند تا است؟ ۲۰=۱۲+۸

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.