جواب صفحه ۱۳۱ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۳۱ ریاضی دوم ابتدایی

جواب فعالیت صفحه ۱۳۱ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۳۱ ریاضی دوم ابتدایی

جواب فعالیت صفحه ۱۳۱ ریاضی دوم ابتدایی / جواب درس ۸ ریاضی دوم /

جواب فعالیت صفحه ۱۳۱ ریاضی دوم ابتدایی

۱- در داخل کیسه ۵ تا مهره‌ی سبز و ۴ تا مهره‌ی قرمز و ۳ تا مهره‌ی آبی قرار دهید. هر بار بدون نگاه کردن به داخل آن، یکی را در بیاورید و یک مربّع از نمودار زیر را رنگ کنید؛ مهره را دوباره در داخل کیسه قرار دهید. این آزمایش را ۱۰ بار تکرار کنید و نمودار را کامل کنید. تعداد مربعّ‌های رنگ شده را بالای ستون آن رنگ بنویسید.جواب فعالیت صفحه ۱۳۱ ریاضی دوم ابتدایی


۲- نمودار ستونی ساعات درس خواندن (مدرسه، انجام تکالیف و مطالعه) خود را با رنگ کردن یک مربّع برای هر ساعت کامل کنید.

جواب فعالیت صفحه ۱۳۱ ریاضی دوم ابتدایی

با رسم کردن نمودارهای ستونی نمایش بهتری از اطّلاعات خواهیم داشت و مقایسه کردن ساده‌تر می‌شود. شما به راحتی می‌توانید بیشترین و کمترین مقدارها را پیدا کنید.

جواب الگویابی کن صفحه ۱۳۱ ریاضی دوم ابتدایی

الگوها را ادامه دهید.جواب الگویابی کن صفحه ۱۳۱ ریاضی دوم ابتدایی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.