جواب صفحه ۱۳۴ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۳۴ ریاضی دوم ابتدایی

جواب مسئله صفحه ۱۳۴ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۳۴ ریاضی دوم ابتدایی

جواب مسئله صفحه ۱۳۴ ریاضی دوم ابتدایی / جواب درس ۸ ریاضی دوم /

جواب مسئله صفحه ۱۳۴ ریاضی دوم ابتدایی

۱- عددی را پیدا کنید که اگر با ۲۷ جمع کنیم، جواب ۵۳ می‌شود.
برای حلّ این مسئله می‌توانیم جمع زیر را بنویسیم و به جای آن عدد، یک مربّع درنظر بگیریم.

۱۳۴

حالا می‌توانید با راهبرد حدس و آزمایش، عدد را پیدا کنید.

۲۶=۵۳-۲۷


۲- یک نفر ۲ دفتر و یک پاک‌کن خرید و ۹۵۰ تومان پول داد. قیمت دفتر ۴۰۰ تومان بود. قیمت پاک‌کن را پیدا کنید.

۵۵۰=۹۵۰۴۰۰

جواب کامل کن صفحه ۱۳۴ ریاضی دوم ابتدایی

جملات را کامل کنید. برای هر شکل ۲ جمله بنویسید. جواب کامل کن صفحه ۱۳۴ ریاضی دوم ابتدایی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.