جواب صفحه ۱۳۵ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۳۵ ریاضی دوم ابتدایی

جواب تمرین صفحه ۱۳۵ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۳۵ ریاضی دوم ابتدایی

جواب تمرین صفحه ۱۳۵ ریاضی دوم ابتدایی / جواب درس ۸ ریاضی دوم /

جواب تمرین صفحه ۱۳۵ ریاضی دوم ابتدایی

در داخل یک دریاچه‌ی مصنوعی، چند محل تفریح وجود دارد. بین تمام این محل‌های تفریح و کناره‌ی دریاچه پل زده شده است. اگر فردی بخواهد از یک طرف دریاچه به طرف دیگر برود، بدون این که از یک مسیر دوبار عبور کند، از چند راه مختلف می‌تواند عبور کند؟ ۴ راه مختلف

برای حلّ مسئله می‌توانید به جای محل‌های تفریح، از نقطه و به جای پل‌ها از خط استفاده کنید. جواب تمرین صفحه ۱۳۵ ریاضی دوم ابتدایی

 

جواب کامل کن صفحه ۱۳۵ ریاضی دوم ابتدایی

جاهای خالی را کامل کنید. جواب کامل کن صفحه ۱۳۵ ریاضی دوم ابتدایی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.