جواب صفحه ۱۳۶ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۳۶ ریاضی دوم ابتدایی

جواب فعالیت صفحه ۱۳۶ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۳۶ ریاضی دوم ابتدایی

جواب فعالیت صفحه ۱۳۶ ریاضی دوم ابتدایی / جواب درس ۸ ریاضی دوم /

جواب فعالیت صفحه ۱۳۶ ریاضی دوم ابتدایی

۱- عدد ۲۳ به ۲۰ نزدیک‌تر است یا ۳۰؟ ۲۰
عدد ۴۷ به ۴۰ نزدیک تر است یا ۵۰؟ ۵۰
عددهای زیر را به نزدیک‌ترین ده تایی به‌صورت تقریبی بنویسید.جواب فعالیت صفحه ۱۳۶ ریاضی دوم ابتدایی


۲- در یک دبستان تعداد دانش آموزان کلاس‌های اوّل تا ششم به‌صورت زیر است:صفحه ۱۳۶ ریاضی دوم ابتدایی

ابتدا تعداد تقریبی دانش آموزان در کلاس را مانند سؤال اوّل بنویسید و جدول را کامل کنید.
اگر هر ۱۰ دانش آموز را با نشان دهیم، نمودار زیر را مانند نمونه کامل کنید.جواب کار در کلاس صفحه ۱۳۷ ریاضی دوم ابتدایی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.