جواب صفحه ۱۳۷ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۳۷ ریاضی دوم ابتدایی

جواب کار در کلاس صفحه ۱۳۷ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۳۷ ریاضی دوم ابتدایی

جواب کار در کلاس صفحه ۱۳۷ ریاضی دوم ابتدایی / جواب درس ۸ ریاضی دوم /

جواب کار در کلاس صفحه ۱۳۷ ریاضی دوم ابتدایی

۱- از آموزگار تعداد دانش آموزان کلاس‌های مدرسه‌ی خودتان را بپرسید و جدول را کامل کنید.
سپس تعداد تقریبی هر کلاس را پیدا کنید.
جواب کار در کلاس صفحه ۱۳۷ ریاضی دوم ابتدایی

با در نظر گرفتن 🟥 یک برای هر ۱۰ دانش آموز، نمودار را کامل کنید. جواب کار در کلاس صفحه ۱۳۷ ریاضی دوم ابتدایی


۲- تعداد خانه‌ها در چند خیابان در جدول زیر مشخّص شده است. اگر هر ۱۰ خانه را با نشان دهیم، جدول را کامل کنید.جواب کار در کلاس صفحه ۱۳۷ ریاضی دوم ابتدایی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.