جواب صفحه ۱۳۸ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۳۸ ریاضی دوم ابتدایی

جواب تمرین صفحه ۱۳۸ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۳۸ ریاضی دوم ابتدایی

جواب تمرین صفحه ۱۳۸ ریاضی دوم ابتدایی / جواب درس ۸ ریاضی دوم /

جواب تمرین صفحه ۱۳۸ ریاضی دوم ابتدایی

۱- تعداد درخت‌های سرو در چند خیابان شهر سروستان شمرده شده است. این عددها به‌صورت تقریبی نوشته شده‌اند. اگر هر ۱۰ درخت را با نشان دهیم، جدول را کامل کنید. جواب تمرین صفحه ۱۳۸ ریاضی دوم ابتدایی


۲- تعداد کتاب‌های کتابخانه‌ی دبستان شهید فهمیده در موضوعات مختلف با عدد تقریبی در جدول زیر مشخّص شده است.اگر هر ۱۰۰ کتاب را با نشان دهیم، با توجّه به نمودار جدول را کامل کنید.جواب تمرین صفحه ۱۳۸ ریاضی دوم ابتدایی

جواب کامل کن صفحه ۱۳۸ ریاضی دوم ابتدایی

جاهای خالی را کامل کنید. جواب تمرین صفحه ۱۳۸ ریاضی دوم ابتدایی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.