جواب صفحه ۱۴۱ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۴۱ ریاضی دوم ابتدایی

جواب تمرین صفحه ۱۴۱ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۴۱ ریاضی دوم ابتدایی

جواب تمرین صفحه ۱۴۱ ریاضی دوم ابتدایی / جواب درس ۸ ریاضی دوم /

جواب تمرین صفحه ۱۴۱ ریاضی دوم ابتدایی

۱- در برنامه‌ی هفتگی یک مدرسه در یک هفته دانش آموزان ۵ ساعت ریاضی، ۳ساعت علوم، ۳ ساعت قرآن و ۲ ساعت ورزش داشتند. شکل را با توجّه به جدول رنگ، کامل کنید. جواب تمرین صفحه ۱۴۱ ریاضی دوم ابتدایی

۲- نمودار کارهای روزانه‌ی فاطمه (دانش آموز دبستان) و نمودار کارهای روزانه‌ی علی (دانش آموز دبیرستان) به‌صورت زیر رسم شده است. با توجّه به آن به سؤال‌ها جواب دهید.
– کدام یک بیشتر درس می‌خواند؟ علی
– چه شخصی بیشتر در مدرسه است؟ علی
– چه شخصی بیشتر تلویزیون می‌بیند؟ فاطمه
– مجموع مدرسه رفتن و درس خواندن چه کسی بیشتر است؟ دلیل آن را بنویسید. 
علی چون هر دو شاخص از دیگری بیشتر است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.