جواب صفحه ۱۴۲ و ۱۴۳ و ۱۴۴ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۴۲ و ۱۴۳ و ۱۴۴ ریاضی دوم ابتدایی

جواب تمرین صفحه ۱۴۲ و ۱۴۳ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۴۲ و ۱۴۳ و ۱۴۴ ریاضی دوم ابتدایی

جواب تمرین صفحه ۱۴۲ و ۱۴۳ ریاضی دوم ابتدایی / جواب درس ۸ ریاضی دوم /

جواب فرهنگ نوشتن صفحه ۱۴۲ ریاضی دوم ابتدایی

توضیح دهید که جدول و نمودارها چه کمکی به بهتر فهمیدن مسئله می‌کنند. نمودار برای رسیدن سریع‌تر به نتایج و مقایسه کارها را راحت‌تر کرده است و به اسانی به نتایج می‌رسیم. جواب فرهنگ نوشتن صفحه ۱۴۲ ریاضی دوم ابتدایی

جواب تمرین صفحه ۱۴۲ و ۱۴۳ ریاضی دوم ابتدایی

۱- محسن از هم کلاسی‌هایش در مورد رنگی که دوست دارند، سؤال کرد. از آن‌ها خواست از بین رنگ‌های قرمز، آبی، سبز و زرد یکی را انتخاب کنند. پاسخ دوستانش به این ترتیب بود:
آبی، آبی، قرمز، آبی، سبز، زرد، قرمز، آبی، آبی، قرمز، قرمز، سبز، سبز، زرد، آبی، زرد، سبز، زرد، قرمز، آبی، آبی، آبی، قرمز، سبز، قرمز، قرمز، با رسم چوب خط جدول را کامل و نمودار ستونی آن را رسم کنید. سپس به سؤال ها پاسخ دهید.

جواب تمرین صفحه ۱۴۲ ریاضی دوم ابتدایی

– کدام رنگ را دانش آموزان این کلاس بیشتر از همه دوست دارند؟ آبی
– کدام رنگ را دانش آموزان این کلاس کمتر از همه دوست دارند؟ زرد
– اگر قرار باشد برای دانش آموزان این کلاس لباس ورزشی تهیه شود، بهتر است چه رنگی انتخاب شود؟ چرا؟ آبی. چون طرفدار بیشتری دارد
– این کلاس چند دانش آموز دارد؟ ۲۶ دانش اموز دارد کلاس چند دانش آموز دارد


۲- در یک روستا ۵ دانش آموز تعداد گوسفندان خود را شمردند و در کلاس اعلام کردند. آموزگار جدول زیر را درست کرد. با کامل کردن آن، نمودار تصویری تعداد گوسفندان را رسم کنید. برای هر ۱۰ گوسفند یک دایره بکشید. جواب تمرین صفحه ۱۴۲ و ۱۴۳ ریاضی دوم ابتدایی


۳- از ساعت ۷ صبح تا ۷ شب چه کارهایی انجام دادید؟ برای هر کار چند ساعت وقت گذاشتید؟ جدول را کامل کنید. برای هر ساعت یک قسمت از شکل را به رنگ داده شده رنگ آمیزی کنید.جواب تمرین صفحه ۱۴۲ و ۱۴۳ ریاضی دوم ابتدایی

جواب خلاق باش صفحه ۱۴۴ ریاضی دوم ابتدایی

یک جمله‌ی تشکّرآمیز از خداوند در کادر زیر بنویسید و دور آن را با کاشی‌های رنگی پر کنید. به خطّ تقارن هم توجّه کنید. جواب خلاق باش صفحه ۱۴۴ ریاضی دوم ابتدایی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.