جواب صفحه ۱۵ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۵ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۱۵ ریاضی ششم ابتدایی

جواب صفحه ۱۵ ریاضی ششم

جواب تمرینات درس اول ریاضی ششم /

جواب کار در کلاس صفحه ۱۵ ریاضی ششم ابتدایی

۱- دور اعدادی که بر ۳ بخش‌پذیرند خط بکشید.

جواب کار در کلاس صفحه ۱۵ ریاضی ششم ابتدایی

آیا همه‌ی اعدادی که دورشان خط کشیدید بر ۹ نیز بخش‌پذیرند؟ 
جواب: خیر

۲- دور اعدادی که بر ۹ بخش‌پذیرند خط بکشید.

جواب کار در کلاس صفحه ۱۵ ریاضی ششم ابتدایی

آیا عددی هست که دورش خط کشیده باشید و بر ۳ بخش‌پذیر نباشد؟ 
جواب: خیر

۳- از سؤال ۱ و ۲ چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
جواب: هر عددی که بر ۹ بخش‌پذیر باشد بر ۳ هم بخش‌پذیر است ولی ممکن است یک عدد بر ۳ بخش‌پذیر باشد ولی بر ۹ بخش‌پذیر نباشد. مانند: ۳ ، ۶ ، ۱۵ و …

۴- در داخل 🟪 رقمی قرار دهید که:جواب کار در کلاس صفحه ۱۵ ریاضی ششم ابتدایی

الف) اعداد حاصل بر ۳ بخش‌پذیر باشند.
ب) اعداد حاصل هم بر ۲ و هم بر ۳ بخش‌پذیر باشند. 
جواب: ۶۶ – ۶۷۲ – ۲۴۶

آیا اعداد حاصل بر ۶ نیز بخش‌پذیرند؟ با تقسیم کردن مشخّص کنید. 
جواب: بله ، اعدادی که هم بر ۲ و هم بر ۳ بخش پذیر باشند ، بر ۶ هم بخش پذیر هستند.

جواب تمرین صفحه ۱۵ ریاضی ششم ابتدایی

۱- تعداد دانش آموزان کلاسی ۲۵ نفر است. معلّم دانش آموزان کلاس را در گروه‌های چند نفره گروه‌بندی کند تا همه‌ی دانش آموزان در گروه‌هایی با تعداد مساوی قرار گیرند؟
جواب:  ۵ نفره
اگر تعداد دانش آموزان کلاس ۳۰ نفر باشد، معلّم آنها را در گروه‌های چند نفره می‌تواند گروه‌بندی کند؟ 
جواب: ۲ نفره – ۳ نفره – ۵ نفره – ۶ نفره – ۱۰ نفره – ۱۵ نفره
اگر تعداد دانش آموزان کلاس بین ۲۰ تا ۳۰ نفر باشد، در چه صورتی نمی‌توان آنها را به هیچ یک از گروه‌های ۵،۳،۲ و ۹ نفره با تعداد مساوی گروه بندی کرد؟
جواب:  اگر تعداد برابر ۲۳ و ۲۹ نفر باشد.

۲- دور اعدادی که بر ۲ بخش‌پذیرند خط بکشید. دور اعدادی که بر 2 بخش‌پذیرند خط بکشید.

۳- دور اعدادی که بر ۹ بخش‌پذیرند خط بکشید.
دور اعدادی که بر 9 بخش‌پذیرند خط بکشید.

۴- با توجّه به موارد خواسته شده، در ◻ رقم مناسب قرار دهید.

الف) بر ۵ بخش‌پذیر باشد.
جواب: ۳۱۵
ب) عددی بین ۴۰ و ۶۰ که بر ۳ بخش‌پذیر باشد. 
جواب: ۵۴
پ) بر ۳ بخش‌پذیر باشد.
جواب: ۲۱
ت) عددی که بر هیچ یک از اعداد ۲ ، ۳ ، ۵ و ۹ بخش‌پذیر نباشد.
جواب: ۷۱

۵- مادر ریحانه می‌خواهد به مناسبت روز بیست و هشتم ماه صفر (سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص)) شله زرد نذری بپزد. او با کدام یک از پیمانه‌های ۲ یا ۵ لیتری می‌تواند ۳۵ لیتر آب داخل دیگ‌های شله زرد بریزد؟ 
جواب:  ۵ لیتری (چون ۳۵ یک عدد فرد است ، نمیتوانیم از پیمانه ۲ لیتری استفاده کنیم)

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.