جواب صفحه ۱۶ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۶ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۶ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۶ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۶ ریاضی ششم

جواب تمرینات درس اول ریاضی ششم /

با توجّه به شکل‌های زیر، جاهای خالی را پر کنید.
فعالیت صفحه ۱۶ ریاضی ششم

معلّم از دانش آموزان خواست دمای هریک از اجسام بالا را بدون نوشتن عبارت بالای صفر یا زیر صفر نمایش دهند.
پاسخ‌های چند دانش آموز را در زیر می‌بینید. شما نیز پاسخ خود را بنویسید.فعالیت صفحه ۱۶ ریاضی ششم

در ریاضی برای نمایش اعدادی که در دو موقعیت مختلف مانند بالای صفر و زیر صفر به کار می‌روند از علامت‌های + و – استفاده می‌کنیم.

ادامه جواب صفحه ۱۷ ریاضی ششم

جهت‌های مثبت و منفی را قرارداد کنید. سپس دمای هر یک از اجسام زیر را با علامت + و – بنویسید.جواب صفحه ۱۷ ریاضی ششم

پاسخ خود را با پاسخ هم‌‌کلاسی‌هایتان مقایسه کنید.

برای تعیین علامت عددها نیاز داریم محلّ مبدأ و واحد اندازه‌گیری و همچنین جهت‌های مثبت و منفی را قرارداد کنیم و براساس آن، عددها را علامت‌دار کنیم.
به طور معمول دمای بالای صفر را با علامت + و دمای پایین صفر را با علامت – نشان می‌دهند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.