جواب صفحه ۲ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۲ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه ۲

جواب صفحه ۲ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه ۲ / جواب درس ۱ ریاضی دوم  /

جواب فعالیت صفحه ۲ ریاضی دوم دبستان

در شکل زیر چند توپ است؟ بشمارید و بنویسید. ۲۱

جواب فعالیت صفحه 2 ریاضی دوم دبستان

از چه راهی استفاده کردید تا شمارش توپ‌ها دقیق و درست باشد؟
در این مورد با بقیّه‌ی هم کلاسی‌ها گفت‌وگو کنید.
با درست کردن دسته‌های ده تایی و یکی

می‌توانید روی هر توپ یک علامت بزنید تا در شمارش آن‌ها به اشتباه نیفتید.
اگر به جای تصویر، توپ‌ها را در اختیار شما می‌گذاشتند، چطور می‌شمردید؟ یکی یکی یا دوتا دوتا می‌شمردم یا هر کدام از آنها را پس از شمارش شوت می‌کردم.

جواب کار در کلاس صفحه ۲ ریاضی دوم دبستان

هر کدام از شکل‌ها چه عددی را نشان می‌دهند؟

جواب فعالیت صفحه 2 ریاضی دوم دبستان

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.