جواب تمرین صفحه ۲۳ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۲۳ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه 23 فیزیک یازدهم

جواب تمرین صفحه ۲۳ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه 23 فیزیک یازدهم

جواب فصل ۱ فیزیک یازدهم / جواب تمرین صفحه ۲۳ فیزیک یازدهم

جواب تمرین صفحه 23 فیزیک یازدهم

در مثال ۱-۱۰ اگر جای قطب‌های باتری عوض شود و پروتون را در نقطهٔ A از حالت سکون رها کنیم، پروتون با چه تندی‌ای به نقطهٔ B می‌رسد؟
پاسخ:جواب تمرین صفحه 23 فیزیک یازدهم اگر جای قطب مثبت و منفی عوض شود ، نیرو الکتریکی پروتون را به سمت راست می راند و داریم :

جواب تمرین صفحه 23 فیزیک یازدهمبرای بزرگ نمایی تصویر بالا روی آن کلیک کنید!

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.