جواب صفحه ۲۴ ریاضی ششم

جواب صفحه ۲۴ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۲۴ ریاضی ششم ابتدایی

جواب صفحه ۲۴ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۲۴ ریاضی ششم ابتدایی

جواب فصل دوم ریاضی ششم /

۱- با توجّه به آنچه از کسر آموخته‌اید، مثال‌هایی از کسر در اطراف خود طرح و با دانش آموزان دیگر در این باره گفت و گو کنید.
برای مثال :
کسری از حیاط دبستان که باغچه است – کسری از لیوان که آب دارد – کسری از کیک که خورده شده است

۲- در جدول زیر کسر یا عدد مخلوط مناسب را بنویسید و شکل‌های لازم را رسم یا رنگ کنید. آخرین سطر را به دلخواه خودتان کامل کنید.جواب فعالیت صفحه ۲۴ ریاضی ششم ابتدایی

 

۳- حاصل جمع و تفریق‌ها را پیدا کنید. هرجا لازم است عددهای مخلوط را به کسر تبدیل کنید.جواب صفحه ۲۴ ریاضی ششمجواب فعالیت صفحه ۲۴ ریاضی ششم ابتدایی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.