جواب فعالیت صفحه ۲۹ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب فعالیت صفحه ۲۹ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه 29 فیزیک یازدهم

جواب فعالیت صفحه ۲۹ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه 29 فیزیک یازدهم

جواب فصل ۱ فیزیک یازدهم / فعالیت ۱-۷ صفحه ۲۹ فیزیک یازدهم

الف) در شکل شخصی را داخل یک قفس توری فلزی می‌بینید که نوعی از قفس فاراده است. در مورد قفس فاراده و کاربردهایش تحقیق و به کلاس گزارش کنید.
جواب: قفس فارادی یک ققس یا فضای بسته ساخته‌شده از فلز یا رسانای الکتریکی دیگر است. در سال 1873 میلادی مایکل فارادی از در آزمایشی فردی را در یک قفس رسانای بزرگ قرار داد و آن را تا حدی شارژ کرد که بارهای الکتریکی به صورت جرقه از گوشه‌های آن جریان پیدا کردند.
قفس فارادی علاوه بر اینکه محافظی در برابر امواج بیرونی است، به امواج درون خود نیز اجازه خروج نمی‌دهد. در این حالت الکترون‌های سطح رسانا به گونه‌ای روی سطح داخلی آن آرایش می‌یابند که اثر بارهای  الکتریکی درون قفس را خنثی کنند.

ب) تحقیق کنید چرا معمولاً شخصی که در داخل اتومبیل یا هواپیماست از خطر آذرخش در امان می‌ماند.
جواب: زیرا بدنه‌ی اتومبیل یا هواپیما از جنس فلز (رسانا) است. بنابراین بار الکتریکی منتقل شده به آنها طبق آزمایش فاراده در سطح خارجی قرار گرفته و به افراد اتومبیل یا هواپیما آسیبی نمی‌رسد.

پ) با اعضای گروه خود آزمایش‌های دیگری را طراحی و اجرا کنید که نشان دهد بار اضافی داده شده به رسانا، روی سطح خارجی آن قرار می‌گیرد.
جواب: یک استوانه‌ی از جنس فلز را به مولد وان‌دوگراف اتصال می‌دهیم و مطابق شکل دو آونگ درون استوانه و دو آونگ نیز بیرون می‌آویزیم. مشاهده می‌شود که آونگ‌های بیرون استوانه به دلیل القای بار الکتریکی از سوی استوانه و دافعه بارهای همنام، یکدیگر را دفع می‌کنند، ولی تغییری در وضعیت آونگ‌های داخل استوانه دیده نمی‌شود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.