جواب صفحه ۳ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۳ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 3

جواب صفحه ۳ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 3 /  جواب درس ۱ ریاضی دوم  /

جواب فعالیت صفحه ۳ ریاضی دوم دبستان

این فعّالیت را دو نفره انجام دهید. یک نفر نام شکل‌ها را بگوید و نفر دوم چوب خط بکشد. در پایان با شمارش چوب خط‌ها، تعداد هر شکل را بنویسید.

جواب فعالیت صفحه ۳ ریاضی دوم دبستان

جدول شگفت انگیز زیر را کامل کنید.جواب فعالیت صفحه ۳ ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.