جواب فعالیت صفحه ۳۰ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب فعالیت صفحه ۳۰ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه 30 فیزیک یازدهم

جواب فعالیت صفحه ۳۰ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه 30 فیزیک یازدهم

جواب فصل ۱ فیزیک یازدهم / فعالیت ۱-۷ صفحه ۲۹ فیزیک یازدهم

دو قطعه ورقه آلومینیمی نازک به ابعاد ۳cm×۴cm را مچاله کنید و به سرهای دو تکه نخ هم‌اندازه به طول ۳۰cm وصل کنید. پس از آنکه جسم فلزی دوکی شکل را با مولد وان دوگراف باردار کردید، یکی از آونگ‌ها را مقابل نوک تیز و دیگری را مقابل بخش پهن دوک بیاویزید. چه مشاهده می‌کنید؟ مشاهده خود را توجیه کنید.
جواب: در ابتدا، در هر دو آونگ که بدون بار هستند، توسط جسم دوکی بارهای مثبت و منفی القا می‌شوند. این بارها باعث جذب آونگ‌ها به سمت دوک می‌شوند. وقتی آونگ‌ها به سطح دوک برخورد می‌کنند، بخشی از بارهای دوک به آونگ‌ها منتقل می‌شود. این بارهای منتقل شده باعث شکل گیری بارهای همنام با بارهای آونگ‌ها می‌شود. به دلیل اثر نیروی دافعه بین بارهای همنام، آونگ‌ها از جسم دوک دور می‌شوند.
یک مشاهده مهم این است که آونگی که به قسمت نوک تیز جسم دوک برخورد می‌کند، انحراف بیشتری نسبت به دیگر آونگ‌ها پیدا می‌کند. این انحراف بیشتر به دلیل افزایش چگالی بار در قسمت نوک تیز جسم دوکی است. با داشتن چگالی بالاتر در نوک تیز، میدان الکتریکی در اطراف آن نیز قوی‌تر می‌شود. این میدان الکتریکی قوی‌تر باعث وارد کردن نیروی بیشتری به آونگ می‌شود و به همین ترتیب، انحراف آونگ به سمت دورتر از جسم دوکی نیز بیشتر می‌شود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.