جواب صفحه ۳۳ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۳۳ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 33

جواب صفحه ۳۳ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 33 / جواب درس ۲ ریاضی دوم  /

جواب تمرین صفحه ۳۳ ریاضی دوم دبستان

۱- حاصل جمع و تفریق‌ها را به دست آورید.

جواب تمرین  صفحه 33 ریاضی دوم دبستان

۲- مهدی ۲۶ دقیقه به قرائت قرآن گوش داد و سپس ۱۷ دقیقه روان‌خوانی آن آیات را تمرین کرد. مهدی چند دقیقه برای یادگیری قرآن وقت گذاشته است؟جواب تمرین  صفحه 33 ریاضی دوم دبستانجواب: مهدی ۴۳ دقیقه وقت گذاشته است.

۳- تکالیف ریاضی و علوم مهدیه ۵۵ دقیقه طول کشید. اگر تکالیف علوم او ۲۹ دقیقه زمان برده باشد، مهدیه در چند دقیقه تکلیف ریاضی نوشته است؟کالیف ریاضی و علوم مهدیه

جواب: مهدیه ۲۶ دقیقه تملیف ریاضی انجام داده است.

جواب تقریب بزن صفحه ۳۳ ریاضی دوم دبستان

۱- ۴۷ به چه عددی نزدیک‌تر است، ۴۰ یا ۵۰؟ …۵۰…
۲- ۲۱ به چه عددی نزدیک‌تر است، ۲۰ یا ۳۰؟ …۲۰…
۳- مانند نمونه جواب جمع و تفریق های زیر را به صورت تقریبی به دست آورید.

جواب تقریب بزن صفحه 33 ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.