جواب مرور فصل و تمرینات صفحه ۳۴ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۳۴ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 34

جواب صفحه ۳۴ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 34

/ جواب درس ۲ ریاضی دوم  /

جواب مرور فصل صفحه ۳۴ ریاضی دوم ابتدایی

روش پیدا کردن جواب جمع و تفریق تقریبی را توضیح دهید و برای آن یک مثال بزنید.
جواب: ابتدا هر عدد را بصورت تقریبی محاسبه میکنیم؛ سپس جمع و تفریق مربوط به آنها را به درست می آوریم.

جواب تمرین صفحه ۳۴ ریاضی دوم ابتدایی

۱- ابتدا جمع و تفریق‌ها را انجام دهید. سپس با توجّه به جدولِ رنگ، گل‌های زیر را رنگ‌آمیزی کنید.

جواب تمرین صفحه 34 ریاضی دوم ابتدایی

۲- جواب جمع و تفریق‌ها را به صورت تقریبی به دست آورید.جواب تمرین صفحه 34 ریاضی دوم ابتدایی

۳- اگر برای رنگ کردن دایره، رنگ‌های قهوه‌ای و قرمز و آبی و برای رنگ کردن مستطیل، رنگ‌های زرد و نارنجی را به کار بریم، به چند حالت می‌توانیم این شکل را رنگ کنیم؟جواب تمرین صفحه 34 ریاضی دوم ابتدایی

۴- چند عدد ۲ رقمی می‌توان نوشت که رقم یکانش ۴ یا ۵ و رقم دهگان آن ۶ یا ۷ یا ۸ باشد؟

۶۴ , ۶۵ , ۷۴ , ۷۵ , ۸۴ , ۸۵

۵- الف) زهرا ۲۴ صدف از ساحل دریا جمع کرد و به برادرش علی که ۴۹ صدف جمع کرده بود، داد. حالا برادر زهرا چند صدف دارد؟جواب تمرین صفحه 34 ریاضی دوم ابتدایی

ب) علی از صدف‌هایش ۴۵ تا را انتخاب و با آن‌ها یک کاردستی درست کرد. حالا چند صدف برایش باقی مانده است؟ جواب تمرین صفحه 34 ریاضی دوم ابتدایی

جواب معما صفحه ۳۶ ریاضی دوم ابتدایی *

فقط با حرکت دادن شکل‌های داده شده به قسمت بالا و بدون چرخاندن آن‌ها شکل شطرنجی را به طور کامل بپوشانید. می‌توانید مانند نمونه با رنگ کردن خانه‌های شطرنجی مثل شکل‌های پایین آن را حل کنید.
جواب این بخش آماده نیست در بخش نظرات اعلام کنید!

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.