جواب صفحه ۳۴ ریاضی ششم

جواب صفحه ۳۴ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۳۴ ریاضی ششم ابتدایی

جواب صفحه ۳۴ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۳۴ ریاضی ششم ابتدایی

جواب فصل دوم ریاضی ششم /

با روشی که در سال گذشته آموخته‌اید، می‌توانید هریک از تقسیم‌های زیر را ابتدا به ضرب تبدیل کنید و سپس حاصل آن را به دست آورید. راه حل را کامل کنید.جواب فعالیت صفحه ۳۴ ریاضی ششم ابتدایی

 

در مورد تقسیم روبه‌رو چه حدس می‌زنید؟
جواب: بجای تقسیم ، کسر اول را در معکوس عدد دوم ضرب میکنیم

به جای علامت سؤال چه عددی را باید نوشت؟جواب فعالیت صفحه ۳۴ ریاضی ششم ابتدایی

با دنبال کردن مراحل زیر پاسخ را پیدا می‌کنید.

جواب فعالیت صفحه ۳۴ ریاضی ششم ابتدایی

تقسیم زیر را با همین روش به ضرب تبدیل کنید: جواب فعالیت صفحه ۳۴ ریاضی ششم ابتدایی

برای تقسیم دو کسر کافی است که کسر اول را در معکوس …کسر دوم… ضرب کنیم.

جواب کار در کلاس صفحه ۳۴ ریاضی ششم ابتدایی

حاصل هر یک از تقسیم‌های زیر را مانند نمونه به دست آورید:
اگر جواب های زیر را به درستی نمیتوانید ببینید اینجا کلیک کنید.

جواب کار در کلاس صفحه ۳۴ ریاضی ششم ابتدایی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.