جواب صفحه ۳۶ ریاضی ششم

جواب صفحه ۳۶ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۳۶ ریاضی ششم ابتدایی

جواب صفحه ۳۶ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۳۶ ریاضی ششم ابتدایی

جواب فصل دوم ریاضی ششم /

عماد و دوستانش برای جشن مبعث پیامبر (ص) شربت آبلیمو درست کردند. در جدول زیر موادّی که آنها استفاده کرده‌اند و مقدار آن داده شده است. اگر این مقدار شربت را در لیوان‌هایی بریزیم که در هر کدام  $$ \dfrac{۱}{۵} $$ کیلوگرم شربت جا می‌شود، این مقدار شربت برای پر کردن چند لیوان کافی است؟ (راه حل را کامل کنید.)

صفحه ۳۶ ریاضی ششم ابتدایی

توضیح دهید که چرا برای به دست آوردن پاسخ باید حاصل عبارت روبه رو را به دست آوریم.صفحه ۳۶ ریاضی ششم ابتدایی

مقدار شربت

صفحه ۳۶ ریاضی ششم ابتدایی

بنابراین، این مقدار شربت برای حدود …۲۵… لیوان کافی است.

صفحه ۳۶ ریاضی ششم ابتدایی

 

مقدار موادّ لازم را برای ۱۰۰ لیوان پیدا کنید.
به صورت تقریبی میتوان گفت ۴ برابر باید شود.

جواب کار در کلاس صفحه ۳۶ ریاضی ششم ابتدایی

مانند نمونه حاصل هر عبارت را به دست آورید   صفحه ۳۶ ریاضی ششم ابتدایی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.