جواب صفحه ۳۶ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۳۶ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه 36 فیزیک یازدهم

جواب پرسش صفحه ۳۶ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب فصل ۱ فیزیک یازدهم /

پرسش ۱-۶ صفحه ۳۶ فیزیک یازدهم

در شکل زیر صفحه‌های باردار یک خازن تخت را که بین آنها هواست، به ولت‌سنج وصل می‌کنیم. با وارد کردن دی‌الکتریک در بین صفحه‌ها، اختلاف پتانسیل دو صفحه کاهش می‌یابد. علت آن را توضیح دهید. (توجه کنید که این آزمایش با بیشتر ولت سنج‌های معمولی و رایج ممکن نیست.)پرسش ۱-۶ صفحه ۳۶ فیزیک یازدهم

جواب: با اضافه کردن دی الکتریک ظرفیت خازن افزایش می یابد و با توجه به رابطه رابطه  چون بار Q ثابت است پس باید اختالف پتانسیل کاهش یابد تا ظرفیت خازن افزایش بیابد.

فعالیت ۱-۱۰ صفحه ۳۶ فیزیک یازدهم

در حسگر کیسه هوای برخی از خودروها از یک خازن استفاده می‌شود. درباره چگونگی عملکرد این حسگرها تحقیق کنید و نتیجه آن را به کلاس گزارش دهید.
جواب: در جلوی خودرو دو سنسور بکار رفته که در دو طرف خودرو و قسمت محفظه چرخ‌ها قرار گرفته‌اند و به‌ وسیله سیم به واحد کنترل مرکزی ارتباط دارند. در هنگام برخورد و ضربه شدید، یک سنسور الکترومکانیکی  به کار می‌افتد و به دستگاه کنترل مرکزی هشدار می‌دهد. دستگاه کنترل مرکزی، جریان مدار پر شده خازنی را برای سوزاندن سوخت جامدی که در محفظه ایربگ قرار دارد به کار می‌اندازد. بخار حاصل از گاز تولید شده به
سرعت کیسه را پر می‌کند.همزمان با آن کمربند ایمنی سفت گردیده و راننده را به صندلی می‌چسباند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.